Nyheter

Skanska vägrade <br></br> skriva avtal mot buller

Luftfartsstyrelsen sa ja till byggprojektet i Ängelholm. Men Skanskas detaljplan överklagades ändå. Och marken står fortfarande obebyggd.

Skanskas bygge av omkring 75 bostäder i villor och kedjehus på Ärrarps ängar i Ängelholm stoppades. Företaget vägrade skriva under det bulleravtal som flygplatsen i Ängelholm krävde.

— Vi avböjde. Vi ser inte att det skulle vara positivt för våra kunder att fastigheterna beläggs med servitut, säger Anders Paulander, projektchef på Skanska Nya hem.

LFV (tidigare Luftfartsverket) och flygplatsen i Ängelholm svarade med att överklaga detaljplanen. Trots att den instans som är satt att bevaka dem — Luftfartsstyrelsen — sade ja till byggprojektet.

— Vi var nöjda med den justering av detaljplanen som gjordes. När bullergränserna inte längre överskreds hade vi inget att invända, säger Lars Enbom på Luftfartsstyrelsen, sakkunnig inom miljöfrågor.

Nu, två år efter att detaljplanen beviljades av Ängelholms kommun, står Skanskas mark fortfarande obebyggd. I maj 2007 gav Länsstyrelsen i Skåne dem rätt att bygga, men ärendet överklagades igen och ligger nu för beslut hos regeringen. När ärendet avgörs är oklart

— Ja, det känns inte bra som du förstår. Vi gjorde rätt omfattande förändringar av byggprojektet utifrån de bullermattor som finns i området. Vi kände att vi hade gjort det som krävs för att få bygga, säger Anders Paulander på Skanska.

Flygplatschefen i Ängelholm har inte tid att prata med Byggvärlden utan hänvisar till LFV:s miljöjurist Petra Sernulf. Hon kan inte uttala sig i det specifika ärendet gällande detaljplanen i Ängelholm men säger att Luftfartsstyrelsen må vara högsta granskande instans, men att de båda myndigheterna ändå kan ha olika fokus i frågan.

— Vi gör en egen bedömning utifrån vår uppgift att freda flygplatsen mot bebyggelse som riskerar att inskränka på dess framtida verksamhet. Vi måste skydda statens investeringar i flygtrafiken, säger hon.