Nyheter

Skanska: ”Vi har redan ändrat avtalen”

Hos Skanska är förvåningen stor över Konsumentombudsmannens anmälan av företagets information. <br></br> — Den gäller gammal marknadsföring och avtal som vi redan ändrat, säger Peter Gimbe på Skanska.

— Vi är rätt förvånade över Konsumentverkets anmälan. När vi fick reda på att de tänkte anmäla oss häromdagen tog vi kontakt med dem och frågade om de är medvetna om att vi förändrat vår marknadsföring. Vi har inte fått svar än, säger Gimbe.

I december förra året ändrade Skanska informationen kring förhandsavtalen och införde trygghetspaketet Tryggaffär. Trygghetspaketet innebär bland annat att bostadsköpare inte riskerar att få betala mer än fem procent av priset på bostaden om köpet avbryts — exklusive eventuella tillval.

Anledningarna till förändringarna var flera, menar Peter Gimbe. Finanskrisen ökade otryggheten kring bostadsrättsköp och byggbranschens marknadsföring av bostäder. Dessutom insåg företaget att en del bostadsköpare inte nåtts av, eller inte förstått, informationen om avtalsvillkoren.

— Det känns förstås tråkigt att Konsumentverket inte noterar att vi gjort rätt stora förändringar. Däremot tycker vi det är bra med en granskning av marknadsföringen kring bostäder, alla aktörer har kanske inte kommit lika långt även om flera genomfört förbättringar. Marknadsdomstolen kanske kan komma fram till ytterligare förändringar även vi kan göra, säger Peter Gimbe.