Nyheter

Skanska vill att anställda blir aktieägare

Skanska tror att medarbetare som också är delägare är mer engagerade i företaget. Därför ser koncernen gärna att de anställda äger Skanska-aktier. Vid årsskiftet lanserade Skanska ett aktiesparprogram för alla fast anställda världen över.

Syftet med programmet är att öka medarbetarnas engagemang i företaget samt att öka attraktionskraften för Skanska som arbetsgivare.
— Vi känner att det är viktigt att de som äger, leder och jobbar i företaget har samma mål. Då får man en gemensam vardag och målbild. Och om det går bra för företaget ska de anställda få ta del av det, säger Tor Krusell, personaldirektör på Skanska.

Aktiesparprogrammet sjösattes i januari och innebär att alla fast anställda i koncernen har möjlighet att avstå en del av lönen och i stället spara den summan i Skanska-aktier. Efter tre år får den som fortfarande är anställd en extra utdelning på minst en fjärdedels aktie per innehavd aktie. Om det dessutom har gått bra för den anställdes enhet kan utdelningen bli ännu större.

Tor Krusell kan inte säga hur många anställda som har valt att delta i aktiesparprogrammet.
— Det ser vi om drygt en månad. Vi tror att en stor del av våra anställda kommer att ansluta sig i maj. Men vår känsla är att intresset är minst så stort som vi trodde att det skulle vara, säger han.

NCC däremot har valt att inte dela ut den egna aktien till medarbetarna som lön eller bonus.
— En aktie går upp och ner och förändringarna har dels att göra med det egna bolaget men också med börsen, och den är svår att påverka. Det måste vara upp till var och en om de vill köpa aktier i NCC, säger Ann-Sofie Danielsson, ekonomi- och finanschef på NCC.