Nyheter

Skanska vill ha <br></br> statligt stöd

Lågkonjunkturen slår med full kraft mot byggsektorn. Inom Skanska Sverige riskerar var sjätte anställd att få sparken. Företagets vd Anders Danielsson ser ingen ljusning och efterfrågar statligt stöd till byggmarknaden.

Av de 2 000 anställda i Sverige som Skanska-koncernen nu beräknar blir övertaliga jobbar merparten, 1 800, på Skanska Sverige.
— Det är självklart tråkigt att tvingas fatta sådana här beslut. Det är tråkigt för de anställda och deras familjer, men vi är tvungna, säger en märkbart dämpad Anders Danielsson.
— Vi har inlett fackliga förhandlingar. En del av övertaligheten kan lösas med naturliga avgångar, men det kommer inte att vara tillräckligt, tillägger han.

En kraftig nedgång på bostadsmarknaden och en väntad volymnedgång med 15 procent på Sverigemarknaden slår hårt mot Skanskas verksamhet.
— Vi ser tyvärr ingen snabb vändning. Byggbranschen är väldigt konjunkturskänslig. Det kan ta tid innan det vänder, först måste andra företag och hushållen få tillbaka framtidstron och möjligheten att göra investeringar. Först därefter kan vi se en återhämtning.

Nu vill Anders Danielsson ha statligt stöd till byggmarknaden.
— Det finns åtgärder som regeringen, riksdagen och lokalpolitikerna kan göra. Att få igång renoveringen av miljonprogrammet och den eftersatta renoveringen av infrastrukturen skulle kunna ge en lättnad. Vi skulle också gärna föra en dialog med politikerna om stöd till byggande av hyresrätter.

Hur skulle ett sådant stöd kunna se ut?
— Vi vill inte ge några pekpinnar till politikerna om hur det skulle kunna utformas, men för gärna en dialog om det, säger Anders Danielsson.
— Generellt är det också viktigt att redan planerat byggande av offentliga lokaler, som skolor och vårdinrättningar, verkligen förverkligas.

Kan det bli aktuellt med fler uppsägningar i Skanska?
— Det här är bedömningen vi gör i dag. Om konjunkturen försämras ytterligare kan vi inte utesluta att ytterligare åtgärder krävs, säger Anders Danielsson.