Nyheter

Skanska vinnare i SKR:s upphandling

Visualiseringbild över förskola. Bild: Skanska,/Sweco Architects

Skanska tillsammans med Katrineholmsbaserade SjötorpsHus hade den bästa mixen av pris och kvalitet i den stora projekttävling för nya förskolor som SKR och dess dotterbolag SKL Kommentus Inköpscentral genomfört.
Skanska hade det förmånligaste anbudet i 14 av 16 olika anbudsområden och SjötorpsHus i två områden.

Behovet av förskolor är mycket stort och de närmaste fyra åren visar SKR:s ekonomirapport från maj 2019 på att över 700 nya förskolor skulle behövas byggas. För att underlätta har SKR tillsammans med sitt dotterbolag SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en ramavtalsupphandling där Sveriges kommuner kan beställa nyckelfärdiga permanenta förskolor. 

Upphandlingen av ramavtalet har genomförts med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål.

– Vi har sett att det har viktigt för ett bra resultat att både fastighetssidan men även utbildningsverksamheten med i arbetet, berättar Rickard Andersson från SKR-bolaget AffärsConcept som är projektledare för upphandlingen.

– Tidigt insåg vi vikten av att byggentreprenörerna skulle kunna bidra så mycket som möjligt med sin erfarenhet och särskilt med input kring vad som är kostnadsdrivande och inte. Därför har vi valt ett förhandlat förfarande för upphandlingen, det upphandlingsförfarande i LOU där störst möjlighet till dialog genom hela processen finns, berättar Rickard Andersson.

Inom akustik, giftfria material och energi har särskilt höga krav ställts. Fokus har annars varit på kostnadseffektiva byggnader men med verksamheten i fokus. I upphandlingen, som kan liknas med en projekttävling, har byggentreprenörerna tagit fram lösningar som fyller funktionsprogrammets krav. Lösningarna på förskolorna har sedan utvärderats av en bedömningsgrupp som betygsatt förskolorna ur olika aspekter.

Det finns färdiga förskolor i fyra olika storlekar att köpa inom avtalet till ett fast pris. Finns behov av andra storlekar kan en så kallad förnyad konkurrensutsättning, där nya anbud tas inom ramavtalet, tillämpas.

Antagna entreprenörer är Brixly, Erlandsson, Flexator, Friendly Building, JSB, Moelven, NCC, Peab, Serneke, SjötorpsHus och Skanska.
Men Skanska och SjötorpsHus är alltså de som tagit fram de totalt bästa förskolorna enligt de utvärderingskriterier som tillämpats.

– Vårt mål i alla projekt är att skapa största möjliga värde för varje investerad krona. I det här anbudet har vi samlat expertis från Skanska och Sweco. Med fokus på barn- och pedagogperspektiv har vi skapat en kostnadseffektiv, flexibel och hållbar förskola. In i ramavtalet tar vi med oss vår designdialog, ett verktyg som gör det möjligt att tidigt i processen ge kommunerna expertstöd i arbetet kring lokala förutsättningar och anpassningar, säger Klas Heed, affärsutvecklare, Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.