Skanskas bokslut 2015

 

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2015 (jämfört med januari-december 2014)
Sammanfattning:


- Resultatet per aktie ökade med 20 procent till 11,96 (9,98) kronor, justerat för valutaeffekter ökade resultatet per aktie med 15 procent.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 (6,75) kronor per aktie.
- Intäkterna uppgick till 154,9 (145,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 2 procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (5,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 6 procent.
- Kassaflöde från verksamheten uppgick till 7,7 (3,7) miljarder kronor.
- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 13,8 (8,4) miljarder kronor.
- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 122,1 (146,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 23 procent. Orderstocken uppgick till 158,2 (30 september 2015; 167,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.
- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,9 (4,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8 (3,5) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 19 procent.
- Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 4,0 (2,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 31 procent och avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,9 procent (10,4).

Läs Byggvärlden nr 6
Läs Byggvärlden nr 6!
Klicka här

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se