Nyheter

Skanskas delårsrapport: Större engångsposter än väntat

Byggbolaget Skanskas delårsrapport på onsdagsmorgonen morgonen innehöll större engångsposter än väntat.
Dessutom har byggkoncernen även märkt av en trögare försäljningstakt inom sin bostadsutvecklingsdel. På Stockholmsbörsen handlades aktien ned.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Lägre vinst än väntat. Skanskas rörelseresultat blev 652 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var 902 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Omstrukturerings- samt engångsposter netto uppgick till cirka -770 miljoner kronor. Väntat var omstruktureringskostnader på 313 miljoner.

Intäkterna summerade till 36.950 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 34.435 miljoner.

Orderingången blev 32,9 miljarder kronor, vilket kan jämföras med väntade 33,3 miljarder.

Europa tyngde byggverksamheten. Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till -41 miljoner , att jämföra med väntade 245 miljoner. Orderingången blev 32.884 miljoner kronor, mot väntade 33.257 miljoner. Resultatet inkluderar 430 miljoner kronor av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och ytterligare projektnedskrivningar i den polska verksamheten om cirka 600 miljoner kronor. Lösta tvister i den amerikanska anläggningsverksamheten samt effekter av reduceringar från ändring av förmånsbestämda pensionsplaner i den brittiska verksamheten hade en positiv påverkan om totalt cirka 500 miljoner.

Spår stabilisering Polen. För resten av året förväntar sig Skanska en stabilisering av den polska verksamheten men på låga vinstnivåer.
”Detta står i stark kontrast till resultatet i vår nordiska Byggverksamhet, som förblir starkt och stabilt”, skriver vd Anders Danielsson i sitt vd-ord.

Bostadsutveckling svagare än väntat. Intäkterna för bostadsutvecklingsdelen uppgick till 1.884 miljoner, mot väntade 2.615 miljoner. Rörelseresultatet var 220 miljoner, jämfört med konsensus 278 miljoner. De segment Skanska riktar in sig på har saktat ned i Sverige och Norge efter en period av stark tillväxt.

”Osäkerhet kring bostadsprisutvecklingen har en negativ inverkan på dessa marknader. Det underliggande behovet av bostäder bör dock vara främjande på lång sikt.”, skriver Skanska.

Bra start för kommersiell fastighetsutveckling. Kommersiell fastighetsutveckling ”hade en stark start på året”. Intäkterna blev 3.780 miljoner, jämfört med väntade 3.533 miljoner. Rörelseresultatet var 860 miljoner, konsensus var 745 miljoner.

”Vi fortsätter se ett starkt intresse från investerare och hyresgäster på nästan alla våra marknader. Vi bygger upp övervärden i portföljen som ska realiseras över de kommande åren, och vår ambition att växa vår verksamhet kvarstår”, skriver Anders Danielsson.

Entreprenadverksamhet kan förväntas uppvisa en stabilisering under 2018 och en förbättring nästa år.

Danielsson påpekar att lönsamheten är bra i Norden men ”oacceptabel” utanför. Exempelvis i USA, framhåller han, presterar dock Building-verksamheten som den ska.

Bolaget meddelade i samband med vinstvarningen för helåret 2017 i december i fjol att sammanlagt omkring 3.000 anställda skulle sägas upp inom koncernen som ett led i arbetet att förbättra lönsamheten inom bygg utanför Norden.

”Vi tar samtliga kostnader för omstruktureringar nu, de blev 670 miljoner kronor i kvartalet mot tidigare kommunicerade 600 miljoner kronor, och åtgärderna har påbörjats. Men det är ett arbete som kommer att pågå under 2018 och en del in i 2019. Vi behöver avsluta projekt i verksamheter som vi lämnar”, säger vd:n.

I det första kvartalet tog bolaget nya nedskrivningar om 600 miljoner kronor hänfört polska problemprojekt. Rörande den polska verksamheten säger Anders Danielsson att bolaget säger upp 2.500 personer, runt hälften av personalstyrkan, i Polen och ändrar strategi till att bli en ”city builder”.

”Vi kommer att fokusera på 6-7 städer där vi bedriver kommersiell fastighetsutveckling och bostadsutveckling. Vi har varit framgångsrika och även på byggsidan inom dessa polska städer”, säger han och lägger till att den polska verksamheten sammantaget förväntas stabiliseras under 2018.

I den positiva vågskålen i det första kvartalet meddelade bolaget bland annat om lösta tvister avseende designförändringar drivet av kunder inom den amerikanska anläggningsverksamheten. Dessa hade en positiv påverkan om cirka 200 miljoner kronor i kvartalet.

Lönsamheten i denna amerikanska del, US Civil, har på grund av en rad problemprojekt påverkats negativt under en tid.

Detta är dock något som kommer att ”klinga av under året”, säger vd:n med tillägg att det rör sig om ”långa projekt” varpå ”orderstocken är skadad under 2018”. Han lägger till att det kommer att ”fortsätta påverka” under 2019.

Skanska har ”absolut” blivit mer selektivt avseende orderintag, säger Anders Danielsson även och påpekar att detta resultaterat i en lägre orderingång. Kvartalets orderingång om 32,9 miljarder kronor (38,2) var något lägre än SME-förväntan.

”Vi är mycket mer selektiva och mer noggranna när risker analyseras och prissätts. Det är orsaken till att vi ser en lägre orderingång”, säger han.

Nyhetsbyrån Direkt