Nyheter

Skanskas lilla gröna

Så heter en ny handbok med olika exempel på grönt byggande som Skanska lanserar.

Grön framtid. Grön Vilja. Grön planering. Gröna Vinster. Det går inte att ta miste på Skanskas budskap i handboken Skanskas lilla gröna — 21 råd om grönt byggande. I boken avhandlas såväl miljonprogrammet som tyst asfalt, politikernas och hyresgästernas roll i utvecklingen av grönt byggande.

I boken finns gott om konkreta exempel på grönt byggande som miljömärkningar av hus som Green Building och Svanen. Men det finns också intevjuver med personers som Pzifers miljöchef Bengt Mattson, där denne berättar varför läkemedelsbolaget valde att bygga ett huvudkontor som klarade energikraven i systemet Green Building.

Målet med boken är att inspirera till en utökad dialog om grönt byggande.