Nyheter

Skanskas nedläggning i Östersund oroar byggfacket

Samtliga 16 anställda på Skanska Direkt i Östersund förlorar jobben när Skanska lägger sitt byggserviceföretag.

Skälet till nedläggningen är den alltför dåliga lönsamheten, uppger Skanskas presstalesman Per-Lennart Berg.

Beslutet, som kom strax före påsk, upprör Byggnadsarbetareförbundet. Orsaken är att Skanska för drygt ett år sedan organiserade om sin serviceverksamhet över hela landet och bildade det fristående bolaget Skanska Direkt — där verksamheten i Östersund ingår. Det arbetsrättsliga resultatet av en sådan bolagisering är att de anställda, om de sägs upp, förlorar den rätt till återanställning de annars skulle ha haft inom Skanska Sverige. En del av de anställda i Östersund har jobbat i över 20 år på Skanska.

– Bolagiseringen var bara ett sätt att åsidosätta anställningstryggheten. Ett väldigt osnyggt sätt att kasta bort gamla trotjänare, säger Leif Nyrell, förhandlingsombudsman på Byggnadsarbetarförbundet i tidningen Byggnadsarbetaren.

Redan i samband med bolagiseringen, när Skanska Direkt blev fristående bolag, riktade förbundet kritik mot byggkoncernen.

Skanska förnekar dock att bolagiseringen av serviceverksamheten gjordes för att kringgå arbetsrätten.

– Bolagisering var en satsning på att effektivisera vår byggservice. Och sett till landet i stort var det en lyckad satsning. Skanska Direkt har klarat lågkonjunkturen betydligt bättre än koncernen i övrigt. Med undantag av verksamheten i Östersund, säger Per-Lennart Berg.