Nyheter

Skanskas nya vd om drivkraften och fokusområdena

Skanska Sveriges nya vd Magnus Persson och en bild Slussen i Stockholm, ett av Skanskas större pågående projekt. Foto: Skanska
Skanska Sveriges nya vd Magnus Persson och en bild Slussen i Stockholm, ett av Skanskas större pågående projekt. Foto: Skanska

Efter 25 år på Skanska i en rad olika roller tillträdde Magnus Persson vid årsskiftet som ny vd på Skanska Sverige. En tung roll att beträda i en tuff tid för branschen.  
I grund och botten har vi en väldigt välskött verksamhet, jag känner mig trygg i att ta över, säger han.

Som vd eller Business Unit President på Skanska Sverige ansvarar Magnus Persson för verksamhetsområdena bygg, anläggning och industri samt bostads- och kommersiell utveckling. För tillfället råder det tyst period för Skanska inför släppet av den fjärde kvartalsrapporten, vilket betyder en viss begränsning för vad Magnus Persson kan uttala sig om. Men hur han vill att Skanska Sverige ska utvecklas och vilka frågor som är viktiga för honom, berättar han gärna.

– Jag vill öka takten i hållbarhetsfrågorna och driva på klimatomställningen ytterligare. Men också fortsätta att bygga starka relationer med våra kunder och leverantörer.

Hur går ert omställningsarbete?

– Våra mål ligger fast, vi ser till hela vår värdekedja och vi ska vara klimatneutrala 2045. År 2030 ska vi ha halverat våra utsläpp jämfört med 2015. Anledningen till att vi kan lägga in ytterligare en växel inom det här området är att vi vet mycket mer i dag. Vi har genomfört pilot- och spetsprojekt och detta kan vi använda i samtliga våra projekt. Men ska vi lyckas med halveringen måste vi också hitta nya lösningar, både vad gäller material och metoder.

Efter civilingenjörsexamen i Lund 1998 fick Magnus Persson jobb på Skanska International i Malmö. Efter det har han haft flera roller i den svenska verksamheten inom husbyggnation. Som regionchef i Malmö mellan 2010 och 2016 jobbade han bland annat med profilprojekt som Malmö Live och ESS i Lund. Därefter bar det av till Polen och bolagets verksamhet där och efter ett drygt år blev han även vd för Skanska i Polen.

– Det var svårt att få ihop verksamheten där nere efter en period av tillväxt och jag fick uppdraget att få upp den på banan igen. Det var en spännande period, det var kul att sätta sig in i en annan kultur och med de förutsättningar som finns där. Det blev tydligt hur viktigt det är med ledarskapet och att få ihop rätt individer. Det är det jag drivs av; att skapa ett öppet och inkluderande ledarskap och ge förutsättningar för att prestera på en hög nivå, säger han.

”En lättnad”

De senaste tre åren har han verkat som vice vd för bolagets husbyggnadsverksamhet i Sverige. Vid årsskiftet tog den snart 51-årige skåningen klivet upp i vd-stolen och efter tre dagar på nya jobbet fick han anledning att dra en lättnandets suck när Mark- och miljödomstolen gav Cementa nytt tillstånd.

– Det var en lättnad för oss. Ser man till samhällsbyggnadssektorn och faktiskt även industrin så är vi beroende av en stabil och inhemsk försörjning av cement. Det går inte att förlita sig på import när det handlar om en så pass samhällskritisk produkt. Det talas mycket om träkonstruktioner nu, men det kan inte ersätta betongen, båda materialen behövs. Visst har cementen stor klimatpåverkan, men Cementa jobbar på att minska den och vi på Skanska jobbar aktivt med att optimera betongkonstruktionerna, minska cementandelen och hitta andra bindemedel.     

Magnus Persson kan inte gå in på hur de olika affärsområdena fortlöper, men han konstaterar att det är en styrka att vara så breda som Skanska är.

– Det ger en långsiktig stabilitet att kunna erbjuda kunderna den här breda verksamheten.

Täby Park och Slussen

Bland de större byggprojekt som nu pågår för Skanska nämner han sjukhuset i Malmö – ett flermiljardprojekt med planerad inflyttning 2024. Ett liknande regionavtal tecknades i somras med Kronoberg och gäller Växjös nya akutsjukhus, även det ett projekt på över miljarden.

– Vi har genom åren byggt upp en sjukhuskompetens som innebär att vi nu vinner uppdrag inom området. På bostadssidan pågår bland annat utvecklingen av Täby Park och ett stort bostadsprojekt vid Bunkeflostrand i Malmö, som nyligen också blev Citylab-certifierad. Sen har vi förstås Slussen och tunnelbaneprojektet i Nacka, som båda är bra exempel på hur vi kan använda vår bredd i koncernen.

Flyter alla dessa projekt på enligt plan?

– De rullar på, trots pandemi, kriget i Ukraina och allt vad det har fört med sig i form av material- och resursbrist och ökade materialkostnader. Verkligen fina insatser av projektteamen.  

I april har du varit Skanska trogen i 25 år, en lång tid med dagens mått mätt.

– Jag har genom åren haft enormt fina kollegor och varit del i många fina team. När jag har känt att jag har velat utvecklas så har den möjligheten funnits inom bolaget. Jag har alltid fått hålla den utvecklingstakten som jag har varit redo och mogen för och haft chefer som valt att satsa på mig. Det är också detta som driver mig; att utvecklas, både mig själv och andra. Det har inte funnits någon anledning att titta åt något annat håll.