Nyheter

Skanskas orderingång minskade

2011 kunde ha startat bättre för byggjätten Skanska. Under torsdagen presenterades en kvartalsrapport med ett sämre resultat och en dalande orderingång, jämfört med samma period 2010.

Skanskas orderingång minskade till 21,6 miljarder kronor under årets tre första månader, från 25,6 miljarder kronor under samma period förra året. Den förväntade orderingången låg på 28,1 miljarder kronor, uppger Affärsvärlden.

— Orderingången i första kvartalet har påverkats av att vi i Sverige har en ovanligt lång orderstock och ett högt kapacitetsutnyttjande. Vi har därför varit restriktiva med vilka nya projekt vi lämnar anbud på, kommenterar företagets vd och koncernchef Johan Karlström i rapporten.

Dessutom har minskade offentliga bygginvesteringar i Storbritannien, Tjeckien och delar av den amerikanska husbyggnadsmarknaden påverkat orderingången. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med cirka nio procent.

Skanskas rörelseresultat hamnade på 451 miljoner kronor vilket är mer än en halvering jämfört med samma period förra året. Resultatet hamnade då på 936 miljoner kronor. Skanska pekar i rapporten på att färre försäljningar från Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling samt ett lägre resultat från Byggverksamheten resulterat i ett lägre resultat.