Nyheter

Skånskt jättekors värmer Guds hus

En kyrka i Gdansk förlitar sig på guds värme. Och en värmepump från Skåne. Byggd som ett kors. — Korset täcks helt av is och har tagits emot väl, säger Amrish K. Karlsson, vd på företaget Octopus Energi AB.

Sammanlagt är det 1 200 kvadratmeter i den nybyggda kyrkan som värms av iskorset. Den korsformade värmepumpen producerar 30 000 kilowattimmar.

— Korset tar upp värme från luften. Och som en effekt bildas det is på korset, säger Amrish K. Karlsson.

Räcker det inte med guds värme?

— Nja, kyrkor brukar ha uppvärmningsproblem. I den här kyrkan har man valt att satsa på golvvärme. Så, nej, guds värme räcker inte.

Det var genom distributörer i Polen som kontakten med kyrkan i Gdansk upprättades. Satsningen har fallit väl ut. Enligt Amrish K. Karlsson har församlingsmedlemmarna börjat pryda korset med religiösa ministatyer. Efter Gdansk har företaget installerat ytterligare ett iskors till katolska kyrkan i Varna, Bulgarien.

Finns det planer på att hjälpa fler kyrkor, i Sverige till exempel?

— Vi har faktiskt kontaktat Svenska kyrkan men här finns ju k-märkningen som förbjuder allt nytt.

Värmepump och k-märkning

Värmepump: Anordning som gör det möjligt att nyttiggöra värmeenergi från värmekällor vid låg temperatur.

K-märkning: Äldre beteckning i stads- och byggnadsplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk