Skarp kritik mot säkerhetsbrist på skolor

Skarp kritik mot säkerhetsbrist på skolor
Arbetsmiljöverket underkänner yrkesutbildningars säkerhetsarbete. Bristernas omfattning är ”anmärkningsvärd” skriver myndigheten i en färsk rapport.

(Uppdaterad) Totalt har 49 gymnasieskolor med yrkesutbildningar, besökts av Arbetsmiljöverket under våren. 32 av dessa har byggprogram. Syftet har varit att undersöka hur säker elevernas arbetsmiljö är. Myndigheten har nu kommit med en delrapport inför en slutrapport som offentliggörs i dagarna. Resultatet är nedslående. Endast fyra av de besökta skolorna klarade sig undan utan anmärkningar. Alla skolor med byggprogram fick anmärkningar och totalt kom Arbetsmiljöverket med 115 krav på förbättringar. En skola med byggprogram belades dessutom med omedelbart verksamhetsförbud.

— Skolan som belades med förbud ligger i Vara och hade inget fallskydd på ett bygge, på själva skolan. Dessutom var det faktiskt ytterligare en skola som belades med verksamhetsförbud, av samma orsaker vill jag minnas, men det kom inte med i rapporten för att vi inte hunnit sätta igång med undersökningen då, säger Maria Höcke på Arbetsmiljöverket

Enligt Maria Höcke rör sig de vanligaste felen om att skolorna inte har fördelat arbetsmiljöuppgifterna bland personalen.

— Sedan har man ofta inte gjort riskbedömningar på arbetsplatserna där eleverna ska göra sin arbetsplatsutbildning, säger hon.

”Omfattningen av ställda krav är anmärkningsvärd ” skriver Arbetsmiljöverket i delrapporten.

Är resultatet värre än ni väntade er?

— Spontant måste jag säga det ja. Många skolor har ju fått flera anmärkningar, säger hon.

Samtliga skolor i undersökningen ligger i Västra Götaland och Halland. Till hösten 2011 ska dock Arbetsmiljöverket fortsätta med en nationell tillsyn av gymnasieskolornas byggprogram.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
Miljardprojekt under skidbacke
Jessica Löfström tilldelas Stora Säkerhetspriset
Ska mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt