Nyheter

Skärpt säkerhet <br></br> kan ha räddat liv

15 byggjobbare dog på sin arbetsplats förra året. Men det kunde varit fler. Den massiva uppmärksamheten kring dödsfallen vid Älandsfjärden och Kistagallerian kan ha räddat liv. <br></br> — På alla de största byggföretagen skärptes rutinerna or

Dödsolyckan vid Kista galleria i juli då en byggnadsarbetare dog blev kulmen på ett mörkt halvår för byggbranschen. Dödsolyckan i Stockholm skedde dessutom kort tid efter en annan olycka med dödlig utgång. I maj dödsstörtade två av Skanskas byggnadsarbetare när gjutformen till en bro över Älandsfjärden utanför Härnösand kollapsade.

Olyckorna fick massiv uppmärksamhet både i media och bland politiker. Den uppmärksamheten kan ha räddat liv.
— Från 13-14 avlidna under första halvåret ner till 1-2 under resterande 2008, när skillnaden är så här stor är det ingen slump. Det beror på en skärpning av säkerheten och en ökad försiktighet, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar samtidigt att antalet arbetsolyckor har fortsatt minska under 2008. 3 002 olyckor inträffade inom byggverksamheten under 2008, jämfört med 3 258 året dessförinnan.

— De arbetsmiljöansvariga jag är i kontakt med säger att de får mer uppmärksamhet för säkerhetsfrågorna, de blir mer lyssnade på, säger Björn Samuelson.

Samtidigt tror han det har betydelse att uppmärksamheten även gällt ansvarsfrågan, vem som egentligen bär ansvaret för att dödsolyckorna kunde ske.
— Det var nog också en tankeställare att arbetsledare och andra kan ställas till ansvar för olyckorna på det här sättet.

Under 2007 avled 16 personer inom byggindustrin. 2008 dog 15 byggnadsarbetare på sin arbetsplats, varav merparten under det första halvåret.

— Jag hoppas naturligtvis att antalet skador och dödsfall ska fortsätta sjunka. Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre, säger Björn Samuelson.