Nyheter

Skärpt skatterapportering för företag

Ola Månsson. Foto: Rosie Alm.

Regeringen har meddelat att man avser att införa en månadsrapportering av skatter och löner på individnivå.

Avsikten är att det nya systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018.

Regeringen vill ge utökade resurser till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att bekämpa skattefusk. 

I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att föreslå att upp­gifter på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, bör lämnas löpande till Skatteverket.

Arbetsgivare och andra utbetalare bör lämna dessa uppgifter i en arbets­givardeklaration i stället för i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklara­tion lämnas varje månad till skillnad från i dag när uppgift om utbetalda ersättningar och skatteavdrag på individnivå lämnas i en kontrolluppgift en gång per år.

Syftet med det nya systemet är att minska skattefusk och skatteundan­dragande. Om Skatteverket får tillgång till löpande uppgifter på individnivå, skulle de få ett bättre underlag för skattebeslut och kunna effektivisera kontrollverksamheten.

– Det här skulle kunna öka skatteintäkterna med två miljarder kronor per år, säger finansminister Magdalena Andersson (S) när hon presenterar höstbudgeten.

Avsikten är att det nya systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018.

Beskedet välkomnas av Sveriges Byggindustrier.

– Vi är glada över att regeringen äntligen lyssnat på oss. Det här är en fråga vi har drivit i över tio år. Svartarbete ska inte få skada seriösa byggföretag och urholka den svenska skattebasen, det är både små och stora byggföretag överens om. Att få en sund konkurrens i byggbranschen är prioriterat för Sveriges Byggindustrier, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.