Nyheter

Skärpta regler mot takras

– Ingen kan inte skylla snön. Takrasen tycks bero på brister i byggherrarnas kontroll. Det sade miljöminister Andreas Carlgren (C) i dag, måndag, på en presskonferens om den senaste tidens takras.

Andreas Carlgren anser att den senaste tidens takras är oacceptabla.

— Folk ska kunna lita på att byggnaderna de kliver in i ska hålla, sade han under presskonferensen.

Totalt är det mer än 100 tak på bland annat idrottshallar, ridhus, stall och skolor som rasat i vinter. Dessutom har två personer dött i takras och flera skadats.

De senaste veckornas händelseförlopp fick Andreas Carlgren att samla till ett möte med bland andra Boverket, Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP) och SMHI under måndagen.

Sammantaget pekar alla undersökningar åt samma håll:

— Det går inte att skylla på att det varit så mycket snö. Ja, det har varit mycket snö men enligt SMHI är det endast i ett fall som snömängderna överskridit normerna. Det var i Lysekil och där har inga tak rasat. Det mesta tyder på att det är andra orsaker som felaktiga dimensioneringar och felkonstruktioner, sade Andreas Carlgren.

Miljöministern vidtar nu åtgärder för att stoppa ytterligare ras.

* Boverket och Länsstyrelsen ska bli bättre på att kontrollera byggnader.

* Fastighetsägare får ett skarpare ansvar enligt ett förslag till ny Plan- och bygglag som regeringen presenterar bara inom några dagar. Bland annat ska det definieras tydligare vad byggherrens kontrollplan ska innehålla.

* Boverket och SP ska göra en snabbanalys och kartlägga vilka byggnader som innebär höga risker och kan rasa samman nu när snösmältningen sätter in i vår.

— Det har brustit i byggherrarnas kontroll sade Andreas Carlgren och antydde konsekvenserna för vinterns takras.

— Vi har ju fallet med Kista gallerian där det inträffade ett ras nyligen. Vi tog Kista som ett exempel i dagens samtal. Där var det uppenbara konstruktionsfel som fick rättsliga konsekvenser.

Många tak har knäckts i vinter

30 januari: Cirka 300 kvadratmeter av taket till en vitvarubutik i Vänersborg rasar.

2 februari: Taket till ett ridhus rasar samman, mitt under en ridlektion.

3 februari: Ett bussgarage i Frändefors säckar ihop. Totalt är det cirka 500 kvadratmeter tak som rasar.

3 februari: Taket till en byggnad som innehåller ett bussföretag och en elfirma i Frändefors rasade in.

3-4 februari: Inom loppet av ett dygn kollapsar två tennishallar i Stockholmstrakten.

5 februari: Ett tak i Lunds skola i Forsa, Hälsingland, rasar. Inga människor skadades. Kommunen har i efterhand konstaterat byggfusk.

6 februari: Cirka 500 grisar fastnar när ett tak på en svingård utanför Vänersborg rasar. Inga grisar skadas eftersom de sitter i stålburar.

11 februari: Entrétaket på Ica Maxi i Haparanda.

14 februari: Taket till en förrådsbyggnad på Gotland rasar. Totalt 750 kvadratmeter.

20 februari: Taket till Rosvalla tennishall i Nyköping, rasar samman. Raset inträffar under en nationell kaninutställning och mer än 1 500 kaniner stängs inne.

20 februari: Delar av taket på en företagslokal rasar in utanför Falkenberg.

20 februari: Ett plåttak vid paketterminalen vid Bockasjö i Borås rasar.

20 februari: Delar av taket på den kombinerade gymnastik- och tennisanläggningen Valldahallen i Kungsbacka faller ihop.

20 februari: Flera grisar fastnar sedan delar av taket till ett grisstall utanför Nässjö rasat.

20 februari: Lidköpings kommuns fritidsförvaltning bestämmer att stänga samtliga fritidsanläggningar på grund av snöovädret.

20 februari: Ett stort antal nötkreatur befaras ha klämts fast när delar av en ladugård söder om Linköping rasat ihop.

Boverkets regler

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla.

Reglerna uppdaterades 2006. Efter uppdateringen ska nybyggda tak tåla större snömängder än tidigare.

Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder.

Boverket utreder nu reglerna för att se om det behövs uppdateringar.

Källa: Boverket