Nyheter

Skatteflykt ger skattesmäll

Diös har ägnat sig åt skatteflykt. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom.

Beslutet innebär att företaget nekas avdrag på 421 miljoner för kapitalförlust.

Förvaltningsrätten går på Skatteverkets linje om att fastighetsbolaget Diös ska beskattas med stöd av lagen mot skatteflykt. Beslutet innebär att Diös inte fick göra avdrag för en kapitalförlust på 421 miljoner kronor för taxeringsåret 2006. Diös måste nu betala runt 135 miljoner kronor i skatt plus ränta.

”Diös analyserar för närvarande domen i detalj med hjälp av externa rådgivare. Diös initiala bedömning är att domslutet avviker från flera liknande fall som tidigare har avgjorts i kammarrätter och Högsta Förvaltningsdomstolen. Sannolikt kommer domen att överklagas” skriver Diös i ett pressmeddelande.