Nyheter

Skatteverket ökar insatserna mot fusk

Svartarbete och organiserad brottslighet ska motverkas genom bland annat mer samverkan mellan myndigheter. Foto: Getty Images

I år införs månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå i företag i byggbranschen och tre andra branscher.
–  Det finns stora problem med svartarbete, men vi har bättre förutsättningar att kontrollera det när det här införs, säger Conny Svensson, rikssamordnare svartarbete, Skatteverket.
Informationen kan även användas av andra myndigheter.

I år och fram till år 2020 får Skatteverket 30 miljoner extra i anslag för att bekämpa grovt fusk och skattebrott. I år ska Skatteverket bland annat öka sina insatser mot fusk inom folkbokföringen för att hindra felaktigt utnyttjande av välfärdssystemen, göra kontroller av personalliggare i nya branscher och utöka samverkan mellan myndigheter. Även kontroller i den digitala ekonomin ökar, bland annat av handel med kryptovalutor. Stora företags internationella skatteupplägg granskas brett i spåren av olika läckor.

– Skatteverket riktar kontroller mot avsiktligt fusk och brottslighet. Det är viktigt för att få in den skatt som riksdagen har bestämt och för att motverka fel hos andra myndigheter, till exempel vid utbetalningar. Det är avgörande att den stora majoritet som gör rätt för sig i samhället känner förtroende för skattesystemet och folkbokföringen, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket.

Från och med första juli i år är man som arbetsgivare skyldig att redovisa avdragen skatt och löner för de som är anställda i verksamheten. Det gäller för branscherna: restaurang, frisör, tvätteri och bygg om man har fler än 15 anställda.
–  Det är ett viktigt led från skatteverkets sida för att kunna kontrollera svartarbete i de här branscherna. Det finns stora problem med svartarbete i dag, men vi har bättre förutsättningar när det här införs, säger Conny Svensson.
Även andra myndigheter kan använda informationen, exempelvis när de ska ta ställning till om de ska betala ut en ersättning.
–  Det kan vara Försäkringskassan eller någon annan myndighet.

1 januari 2019 kommer kraven på rapportering av skatter och avgifter på individnivå gälla samtliga arbetsgivare, oavsett antal anställda.

Det finns ett förslag om att i år införa krav på personalliggare i tre nya branscher: fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister.

Andra fokusområden i år är internationell skattekontroll, kontrollen inom den digitala ekonomin och folkbokföringskontroll.