Nyheter

Skatteverket tar krafttag mot den grå marknaden

Den svarta byggsektorn är beroende av den gråa. Nu satsar Skatteverket på nya kontroller. Foto: Getty Images

Skatteverket har länge satsat på att stoppa den svarta delen av byggsektorn. Nu skiftar man fokus och riktar in sig på den grå marknaden. Allt för att stoppa en osund konkurrens och skapa bättre förutsättningar för alla företag som vill göra rätt för sig.

Varje år initierar Skatteverket vissa fokusområden där man gör extra satsningar för att komma åt skattefusket. I år har man riktat in sig på den grå marknaden och byggbranschen kommer vara en av de branscher som man fokusera extra på. Det framkom vid en pressträff som hölls med Skatteverkets experter nyligen. En av dem var områdeschef Lars Altsäter.

– Den grå marknaden skapar förutsättningar för den svarta. Inom byggbranschen kan en entreprenör som är helt seriös anlita en underleverantör som i sin tur anlitar en annan underleverantör och så fortsätter det i en lång kedja. I slutet av kedjan hittar man en aktör som betalar svarta löner till arbetare med usla arbetsvillkor. Det är den gråa delen i kedjan som vi vill komma åt, säger han.

Genom utökade kontroller hoppas man kunna komma åt osund konkurrens. De seriösa företagen konkurrerar inte på lika villkor och riskerar att slås ut av de mindre seriösa aktörerna som kan dumpa priserna eftersom de har lägre kostnader för löner och sämre arbetsvillkor för de anställda. 

Ett ärende som lyftes fram under pressträffen handlade om ett företag som tagit hit ett tjugotal serber och kroater. De jobbade upp till fjorton timmar om dagen men fick betalt för åtta och med lägsta taxan. De var tvungna att köpa sina egna verktyg och fick ingen skyddsutrustning. Om någon protesterade mot de usla förhållandena fick de helt enkelt gå. 

– Det här är en verklighet som vi ser på arbetsplatserna idag. Ofta handlar det inte bara om att företagen struntar i skatten. De oseriösa aktörerna fuskar med allt. Problemen hänger ihop. Skatteverket kan inte lösa alla problem men tillsammans med andra myndigheter kan vi ta krafttag mot de oseriösa aktörerna, fortsätter han.

Årets kontroller av byggbranschen kommer ha fyra huvudinriktningar: Byggnation Nordkalotten, ROT-avdrag, Personalliggare och månadsredovisning samt Samverkan för sund konkurrens. Att man har ett speciellt fokus på i Nordkalotten beror främst på flytten av Kiruna och den mängd av aktörer som det drar till sig. Granskningarna av ROT-avdragen innebär att man kommer utöka kontrollerna av faktureringarna för att bland annat säkerställa att material inte omvandlas till arbete.

Det tredje fokusområdet där Skatteverket kommer utföra extra kontroller är personalliggare och månadsredovisningen. De nya reglerna har bidragit till att förutsättningarna att komma åt den grå marknaden har förbättrats. Tidigare granskade man händelser som redan hade inträffat men nu har man möjlighet att utföra kontrollerna i realtid.

– Nu har vi betydligt bättre förutsättningar att komma åt alla som fuskar än tidigare. De nya reglerna innebär att vi kan utföra oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna i realtid. Vilket i sin tur innebär att vi kan behandla det fusk som skett i närtid, säger Conny Svensson, områdeschef med inriktning mot byggbranschen på Skatteverket.  

Det sista åtgärdspunkten som Skatteverket har på sin lista för att komma åt fusket i byggbranschen är samverkan för en sundare konkurrens. 

– Myndigheterna kan inte göra allt. Vi måste samverka med byggbranschen för att komma åt problemet. I slutändan vinner alla seriösa aktörer på att alla måste följa samma villkor, säger Conny Svensson.

Han lyfte fram Sektorsamverkan för en sundare konkurrens som ett exempel på initiativ som tagits av byggbranschen för att komma åt problematiken. Det är ett projekt som bedrivs över hela landet och syftet är att det ska utmynna i en strategi för att säkerställa en sundare konkurrens.

Av: Samuel Karlsson