Nyheter

Skatteverket vill ha fler åtgärder mot svartjobb

Regeringen har beslutat att utreda åtgärder mot svartjobb inom byggbranschen. Glädjande, men fler åtgärder krävs, tycker Lars Osihn på Skatteverket.

Under tisdagen gav regeringen besked om att en utredning tillsätts som ska se över åtgärder mot svartjobb inom bland annat byggbranschen. De tre åtgärder som ska granskas närmare är en lönecentral via internet för månadsvis rapportering av anställdas skatter och avgifter, införande av personalliggare, samt att Skatteverket ska kunna göra oanmälda besök på arbetsplatser.

— Det ligger helt i linje med vad vi jobbat för i flera år, väldigt positivt, konstaterar Lars Osihn, verksamhetsutredare på Skatteverket.
Men samtidigt anser han att det behövs fler åtgärder för att komma åt svartjobben inom byggbranschen.
— Möjligheten att göra oanmälda besök, i kombination med byggbranschens egen satsning på ID06 och möjligheten till en lönecentral ger flera mycket bra verktyg. Men vi tror även det krävs någon form av ”solidaritestsansvar” för arbetsgivarna, där de ansvarar för att även deras underentreprenörer betalar skatter och avgifter för sina anställda.

Byggnadsarbetareförbundet har framfört samma åsikt, men fått kraftfullt mothugg från arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI. BI:s vd Bo Antoni anser att det är ”praktiskt omöjligt” att hålla en sådan kontroll. Men Lars Osihn tror inte det är omöjligt.
— Nej, i praktiken skulle det kunna räcka med att entreprenören begär att få specificerat på underleverantörernas fakturor vilka personer som utfört arbetet. Det finns möjlighet att göra det här väldigt enkelt, men vi har inte lyckats få gehör för åtgärden, säger Lars Osihn.

Nu hoppas han att regeringens utredning ska gå hyfsat rappt.
— Min förhoppning är att det här kan vara i gång redan nästa år, säger Lars Osihn.