Nyheter

”Skatteverkets brist på agerande har snedvridit konkurrensen”

Den nya lagen om elektroniska personalliggare ska stoppa svart arbetskraft i byggbranschen. Lagen innebär att det företag eller den förening mm som behöver bygga nytt, bygga om eller renovera kan bli skyldig att skaffa en elektronisk personalliggare. Avsaknaden av information från Skatteverket har dock fått många att tro att Sveriges byggindustriers ID06-kort måste integreras med den elektroniska personalliggaren för att den ska vara laglig vilket är helt felaktigt.

Det skriver Magnus Toth, vd för bolaget Cikado i Helsingborg som utvecklar appar.

 

Från och med årsskiftet gäller lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Det företag, den organisation eller den förening som är byggherre ska se till att det finns en elektronisk personalliggare som lagrar uppgifter över alla arbetare på bygget i ett dataformat som Skatteverket kan ta del av. Det här betyder t ex att småföretagaren som vill fräscha upp sina lokaler omfattas av det nya regelverket om arbetet inkl. material överstiger 180 000 kr. Även landets alla bostadsrättsföreningar omfattas av den nya lagen.

Lagen har förstås kommit till för att motverka svart arbetskraft inom byggbranschen. Som tur är – för alla bostadsrättsföreningar och småföretagare – är det möjligt att skriva över ansvaret för den elektroniska personalliggaren på det byggföretag som utför själva ombyggnaden. Men då kräver lagen att det finns ett byggföretag som är totalentreprenör. Det är inte möjligt att skriva över ansvaret om man anlitar en snickerifirma för snickeriarbetet och en annan för rördragningar. Då är man i lagens mening själv byggherre med totalansvar, även för den elektroniska personalliggaren.

Det var bakgrunden. Nu kommer vi till själva problemet.

Sedan flera år finns det inom byggbranschen ett system med id-kort som branschorganisationen Sveriges byggindustrier tagit fram. Det kallas ID06 och kan exempelvis användas som in- och utpasseringskort på större byggarbetsplatser. Det kräver dock att alla utrustas med ett eget personligt ID06-kort och att man monterar upp kortläsare vid alla ingångar. ID06-systemet kan även anpassas så att det kan användas som en elektronisk personalliggare. Men det finns även andra och enklare lösningar, där allt som behövs är en app i mobiltelefonen. Mitt eget företag tillhandahåller en sådan lösning som man kommer i gång med på ett par minuter.

Problemet är att Sveriges byggindustrier med hjälp av Skatteverket snedvridit informationen så att många tror att ID06 är det enda system som uppfyller lagens krav. Ett tecken på det är att var tredje kund som tar kontakt med oss undrar om vår app egentligen är laglig. De tror att de kommer att bryta mot lagen om de köper vårt system.

Hur har det blivit så här? En orsak kan vara att Skatteverket involverade Sveriges byggindustrier i arbetet med den nya lagen om elektroniska personalliggare. Det kan ha gett Sveriges byggindustrier och ID06 en särställning och lett till uppfattningen att Skatteverket delegerat ansvaret för personalliggarna till Sveriges byggindustrier. Vidare ”ackrediterar” Sveriges byggindustrier företag som tillhandahåller lösningar som ansluter sig till ID06-systemet. Det låter ju närmast som myndighetsutövning. I mångas ögon är den nya lagen helt enkelt en ID06-lag.

Men ingenstans i lagen nämns det något om ID06 eller att det skulle vara ett krav att använda sig av ID06. Den som letar efter information på Skatteverkets hemsida om det hittar ingenting. Det är ett problem för alla alternativa leverantörer. Skatteverket bör tydligt tala om att ID06 inte är ett krav och att det finns andra tillåtna lösningar på marknaden.

Man kan hävda att jag skriver i egen sak. Och det gör jag, men icke desto mindre är det jag skriver sant och riktigt. Skatteverkets brist på saklig och grundläggande information om lagen har gett hela byggbranschen en skev bild av vad som egentligen gäller för elektroniska personalliggare.

Även om Skatteverket nu skulle gå ut med tydlig information om att ID06 inte krävs för att leva upp till lagen är skadan redan skedd. Effekterna kommer att leva kvar och vi företagare som erbjuder alternativa, billigare och enklare lösningar kommer att få fortsätta att lägga en stor del av vår arbetstid på att försöka övertyga kunder om att våra lösningar lever upp till lagens krav. Vissa kunder lyckas vi inte övertyga. Skatteverket bär ett stort ansvar för det.

Magnus Toth VD Cikado AB