Nyheter

Skenande kostnader i köpcentrumbygge

Kostnaden för nya Täby centrum har dragit iväg rejält. Nu ser kommunens budget ut att spricka med 217 miljoner kronor, skriver Lokaltidningen Mitt i Täby.

Ägaren Unibail-Rodamco står för stora delar av utbyggnaden av Täby centrum men kommunen är med och betalar för vägar och infrastruktur. Enligt en budget från 2010 skulle de kommunala kostnaderna bli 883 miljoner kronor. Förra året gjordes en ny prognos där slutnotan skrevs upp till 964 miljoner kronor.

Nu har kalkylen gjorts om igen. Enligt Lokaltidningen Mitt i Täby beräknas kommunens slutnota landa på 1,1 miljarder – 217 miljoner kronor mer än tänkt. De nya kostnaderna beror bland annat på att centrumtunneln blev dyrare än väntat.

– Man måste ha viss respekt för att det här är ett väldigt stort projekt. Men visst kan jag tycka att projektet borde haft koll på att det skulle bli större kostnader i de delar där det blivit fördyringar, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) till tidningen.

Enligt honom får ökningen inga konsekvenser för driftbudgeten i Täby. Kommunledningen ska i stället omfördela pengar i investeringsbudgeten.

 

Marie Bergström
[email protected]