Nyheter

Skjutne byggentreprenören hade lämnat in stämningsansökan

Utanför porten på Lidingö där en 57-årig byggföretagare sköts till döds har grannar lämnat blommor, ljus och foton. Foto: Susanne Bengtsson

Den 57-årige man som sköts till döds på Lidingö i Stockholm tidigare i veckan var anställd på ett byggföretag i Stockholm. Bolaget låg i konflikt med ett bostadsbolag, och en stämningsansökan hade nyligen lämnats in till tingsrätten.
Byggföretaget har yrkat på ett skadestånd på 24 miljoner kronor.
 

I tisdags sköts en 57-årig man till döds utanför sin bostad på Lidingö. Han fördes med helikopter till sjukhus, där han konstaterades avliden.

Polisen spärrade av Lidingöbron, och senare kunde flera personer, misstänkta för brottet, gripas. Två personer sitter nu häktade.

 Enligt den skjutne 57-åringens sambo, som Expressen har pratat med, har paret känt sig otrygga.

”Vi har varit på flykt av rädsla för vad som kunde hända oss. I början på året så flydde vi i samband med att det var tre skottlossningar mot hans kolleger”, säger hon till Expressen.
Tidigare har även en kollega till den mördade mannen utsatts för hot och varit utsatt för skjutningar vid sin bostad.

Om mordet eventuellt kan ha kopplingar till aktörer i byggbranschen, som det rapporterats om i media, vill polisen inte uttala sig om.

– Det spekuleras, men vi tar reda på fakta innan vi säger något, säger Kjell Lindgren hos polisen i Stockholm.

Den 57-åring som sköts till döds var anställd på ett byggföretag i Stockholm. Bland annat hade firman uppdrag som totalentreprenör vid ett bostadsbygge i Stockholm. Den avlidne mannen och hans kompanjon har sedan en tid legat i tvist med sin beställare, som är ett dotterbolag till ett större bostadsutvecklingsbolag. 
Den 23 april i år lämnade byggföretaget via advokat in en stämningsansökan till tingsrätten där man yrkar på ett skadestånd på 24 miljoner kronor. Byggföretaget anklagar bostadsbolaget för att inte ha betalat enligt avtal. Detta har i sin tur lett till att byggbolaget fått problem att betala sina underentreprenörer.

 ”De betalningsdröjsmål som XXX utsatte YYY för löpande kom att försätta YYY i en närmast ohållbar situation mot sina underentreprenörer som inte var pigga på att vänta på betalning för egen del”, skriver byggbolaget i sin stämningsansökan.

Det aktuella byggföretaget tog över kontraktet  på bostadsbygget från ett annat bolag, som kontrakterats i maj 2017, och som ägdes till en tredjedel av den nu mördade 57-åringen. På grund av meningsmottsättningar rörande projektet drev 57-åringen igenom att kontraktet skulle föras över till hans nya bolag, som han precis skulle engagera sig i och där han, enligt stämningsansökan, skulle få rollen som vd.

Detta gick beställaren med på, och kontrakt skrevs på i juli 2017. Under vintern trappades en tvist gällande bland annat betalningsplan och à contufaktureringar upp.

I avsaknad av likviditet kunde byggbolaget inte driva entreprenaden vidare och meddelade i februari 2018 beställaren att man skulle avetablera sig. Enligt stämningsansökan var detta en tillfällig åtgärd för att sätta tryck på sin uppdragsgivare att betala.

Bostadsbolaget har en annan version av det inträffade. ”Den 19 februari avsäger sig totalentreprenören uppdraget utan att delge någon egentlig orsak”, skriver de. De säger också att entreprenören skickat ut information via e-post till samtliga leverantörer och underentreprenörer om att de med omedelbar verkan avslutat sin entreprenad.

Byggföretaget tillbakavisar att de själva skulle ha hävt entreprenaden. ”Kontraktet har formlöst hävts genom att XXX stängts ute från byggarbetsplatsen och nekats återetablera sig”.

Enligt stämningsansökan ska också byggföretagets firmatecknares namnunderskrift ha förfalskats på ett avtal om att de drar sig ur samarbetet. Detta förnekas av motparten.

Byggentreprenören menar att värdet av deras entreprenad är 75 miljoner, men att de bara fått 50,5 miljoner i betalning. De yrkar på i första hand ett skadestånd på 24 miljoner kronor. De anser sig ha rätt till skadestånd för utebliven vinst.

Bostadsbolaget har, i samband med att stämningsansökan mot dem blev känd, kommenterat att man fått fördyrande kostnader i det aktuella projektet och att de är hänförliga till problem med den tidigare totalentreprenören, vilken inte fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden. Man betonar också att man bara haft kontakt med den tidigare entreprenören via ombud.

”Vi löser gärna tvisten i tingsrätten då vi enbart agerat på en ohållbar situation och därmed anser oss ha rätt i sak,” säger dotterbolagets vd. 

Bolaget skriver vidare på sin hemsida att ”Vi vet att stämningsansökan innehåller påstående om hot och urkundsförfalskning”. Detta är dock något man ställer sig totalt frågande till detta och inte är villiga att kommentera vidare med tanke på den påbörjade rättsprocessen.

Något datum för förhandling i målet är inte beslutat.