Nyheter

SKL vill vässa bostadsbyggandet

Lena Micko, SKL, Göran Cars, KTH, Anders Danielsson, Skanska och Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad. Foto: Jenny Marcuson.

Sveriges Kommuner och Landsting vill vässa bostadsbyggandet. Under måndagens seminarium i Almedalen efterlyste man färre statliga hinder, effektivare byggprocess och bättre ekonomiska förutsättningar.

Det kom fram många konkreta förslag på hur bostadsbristen ska kunna lösas under det seminarium som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) höll i Almedalen. Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH, tycker att kommunerna kan bli bättre på att driva effektiva processer.

– De borde kunna drivas snabbare och utan detaljreglering. Ange mål och ambition istället för att lägga så mycket tid på små detaljer som man ändå får ge vika för i slutändan.

Anders Danielsson, vice vd på Skanska, tyckte också att kommunerna inte ska vara så detaljerade.

– Det är inte rimligt att i ett tidigt skede prata om exakt hur balkongerna ska se ut. För oss är det viktigt att hitta rätt mark till rätt pris och vi vill ha större detaljplanelagda områden. Det är också vanligt att det saknas infrastruktur i ett nytt område. Där krävs det större samplanering. Vi måste kunna erbjuda attraktiva stadsdelar där folk vill bo.

Lena Micko, ordförande SKL, tycker att man inte kan skylla bostadsbristen på enbart kommunerna. 

– Kommunerna har ett stort ansvar, men staten sätter spelreglerna och bostadsbolagen bygger. Statens regelverk måste minimeras, byggprocessen måste bli effektivare och de ekonomiska förutsättningarna måste förbättras för att vi ska få en rörligare bostadsmarknad.

Susanne Åkesson, politisk sakkunnig åt bostadsministern och Johan Löfstrand, vice ordförande i riksdagens civilutskott deltog också i samtalen och tryckte på att den stora utmaningen är att skapa lägenheter som människor har råd att bo i.

– Nöden kommer att tvinga partierna att ta upp de strandade bostadssamtalen, spådde Göran Cars.

Han var också tveksam till om det verkligen behövs byggas så mycket.

-Öka rörligheten först i det befintliga beståndet.