Nyheter

Skola byggs i Huddinge

Eleverna på Segeltorpsskolan i Huddinge har varit trångbodda länge. Nu har beslut fattats om att investera 200 miljoner kronor i en ny skolbyggnad.

Under tisdagens möte beslöt kommunfullmäktige i Huddinge om att investera i en ny skolbyggnad för cirka 200 miljoner kronor. Trångbodda Segeltorpsskolan har i dag 800 elever, ett elevunderlag som kommunen beräknat kommer att bli lika stort under de kommande åren.

Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra åt Huge fastigheter att påbörja byggprojektet. Spaden sätts i marken redan när vårterminen nu är slut och byggnaden beräknas stå klar 2010.

— I den nya skolbyggnaden inryms också ett nytt folk- och skolbibliotek. Det kommer att bli mer tillgängligt för allmänheten med bland annat ingång från centrumsidan, säger kommunalrådet Åke Blomqvist (fp).