Skola byggs i Huddinge

Skola byggs i Huddinge
Eleverna på Segeltorpsskolan i Huddinge har varit trångbodda länge. Nu har beslut fattats om att investera 200 miljoner kronor i en ny skolbyggnad.

Under tisdagens möte beslöt kommunfullmäktige i Huddinge om att investera i en ny skolbyggnad för cirka 200 miljoner kronor. Trångbodda Segeltorpsskolan har i dag 800 elever, ett elevunderlag som kommunen beräknat kommer att bli lika stort under de kommande åren.

Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra åt Huge fastigheter att påbörja byggprojektet. Spaden sätts i marken redan när vårterminen nu är slut och byggnaden beräknas stå klar 2010.

— I den nya skolbyggnaden inryms också ett nytt folk- och skolbibliotek. Det kommer att bli mer tillgängligt för allmänheten med bland annat ingång från centrumsidan, säger kommunalrådet Åke Blomqvist (fp).

Relaterade artiklar

Catena bygger en av Nordens största logistikanläggningar
Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city
Ukrainakriget ger svårt prognosläge
Minskat byggande förutspås när investeringsstödet slopats