Nyheter

Skolan med Sveriges största solcellsfasad

Landets största solcellsfasad finns på en gymnasieskola i Trollhättan. På sommaren ska skolan sälja överskottselen till Trollhättan Energi.

Allt är inte nattsvart i krisdrabbade fordonsstaden Trollhättan. Mitt i orostiderna kring Saabs framtid har kommunen nu sjösatt en av sina mer ambitiösa klimatsatsningar.

Under onsdagen invigdes 340 kvadratmeter solceller på Nils Ericson-gymnasiet i Trollhättan av kommunstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson. Förutom att generera el fungerar solcellspanelerna som solavskärmning över fönstrena i söderläge. Därmed kommer behovet av kyla minska drastiskt sommartid. Enligt Trollhättan stad hyser skolan numera Sveriges största fasadsolcellsanläggning.

Solcellerna, med en effekt på 42 kW, kommer varje år att bidra med uppskattningsvis 28 000 kWh. Vid maximal elproduktion motsvarar elen från solcellerna skolans totala belysningsbehov, om alla vanliga lampor ersätts med lågenergilampor.

Elverskottet som uppstår sommartid ska säljas till Trollhättans Energi. Skolan har inlett ett samarbete med energibolaget kring solcellssatsningen och bland annat fått elmätare installerade utan extra kostnad.

Tack vare det numera avslutade statligt statliga stödet för solenergi, där staten gick in med 70 procent av investeringskostnaden, har solcellsanläggningen inte kostat mer än vanlig solavskärmning.

— Vi behövde ändå byta solavskärmare och tack vare det statliga stödet, så fick solcellerna på köpet, säger Sara Borgström, energisamordnare på Trollhättan kommun.

Förutom att ge skugga och leverera el så kommer anläggningen även att användas i undervisningen på skolans el- och energiprogram. Mätvärden från solcellsanläggningen finns tillgängliga på skolans webbsida så att eleverna kan använda sig av dem under sina laborationer.

— Det passar ovanligt bra då detta är ett teknikgymnasium. Vi hoppas kunna öka intresset för energifrågorna, säger Sara Borgström.

Solcellsprojektet är ett av 60 projekt som Trollhättan planerar att genomföra för att nå det kommunala målet att användningen av icke förnyelsebar energi ska halveras till 2010, jämfört med 1996. Kommunen har ambitiösare mål för sin egen verksamhet — här ska andelen fossil energi minska med 90 procent.