Nyheter

Skolbyggandet ökar i hela Sverige

Byggstartat skolbyggande länsvis. Källa: sverigebygger.se

Till skolstarten har Byggvärlden, med hjälp av projektdatabasen som informationsföretaget Sverige Bygger har, tagit en närmare titt på byggandet av skolor i landet.
Statistiken visar att det byggs allt fler skolor i Sverige, att skolbyggandet ökar i hela landet och att det finns en tydlig ökning av antal nya bostadsprojekt där förskola finns med som en del i det större projektet.

De senaste tolv månaderna har det byggstartats skolbyggnation till ett värde som ligger +19 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod.
Räknat i projekteringsstartade volymer ligger index på + 22,8 procent.

–  Det är väl logiskt med tanke på att befolkningen och bostadsbyggandet ökar i många städer. Där det byggs mycket nya bostäder och/eller flyttar in mycket nya familjer behövs ju även nya förskolor och skolor, säger Peter Åhs, marknadschef Sverige Bygger AB.

Han fortsätter:
–  Att bostadsbyggandet ökat och ökar är ju knappast någon nyhet så att skolbyggnationen också ökar borde ju inte heller vara någon överraskning för branschen. Men att byggandet av skolor är den tredje största kategorin av byggandet, efter bostadsbyggande och anläggning, är det kanske inte alla som vet.

Ser man längre tillbaka är det endast åren 2008, 2010 och 2014 som haft ett negativt byggstartsindex vad gäller skolbyggnation.
Sedan början av 2015 har byggstartsindex varit positivt.

Stockholm och Västra Götaland är de län som står för de största byggvolymerna av skolbyggande, och som fortsätter att öka. (se bild) Skåne ligger på tredje plats i byggstartad volym men där minskar volymen jämfört med föregående tolvmånadersperiod.
Andra län som har en positiv utveckling av byggstartad skolbyggnation är; Uppsala, Kalmar, Dalarna, Halland, Norrbotten, Jönköping, Gävleborg, Södermanland, Västmanland och Örebro län.

Även om man ser på projekteringsstartad skolbyggnation så utmärker sig Stockholm och Västra Götaland före Skåne både vad gäller kommande byggvolym och trend.
Andra län med stora ökningar av projekteringsstartade skolor/förskolor är Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Kronoberg, Örebro och Östergötland.

– En intressant sak vi tittat närmare på är byggnation av förskolor som en del av till exempel ett större bostadsprojekt. Där kan vi se en tydlig ökning av antal nya bostadsprojekt där förskola finns med som en del i det större projektet. Det är alltså inte bara ”rena” skolprojekt som ökar. Så även om det stämmer, som DN nyligen undersökt, att förskolor och skolor glömts bort i samband med den stora ökningen av bostadsbyggandet så kan vi ändå se en ökning av skolbyggandet i stort och även en ökning av förskolor som del av större bostadsbyggande, avslutar Peter Åhs.

Ett urval av större pågående skolprojekt med uppskattade byggstarter och byggkostnader.

Kommun, projekt, byggstart, byggherre, byggentreprenör, byggkostnad (MKR)
 
Stockholm, Nälstaskolan (Om- till och nybyggnad av skola mm i Nälsta), 201601, Skolfastigheter i Stockholm AB, Peab Sverige AB, 229
 
Svedala, FSI-Området, Aggarpsvallen (Nybyggnad av skola  och sporthall i Aggarp), 201606  Svedala Exploaterings AB Svedab  Skanska Sverige AB, 225
 
Skellefteå, Morö backe skola, (Om- och tillbyggnad av högstadieskola, årskurs 6-9), 20160,6 Skellefteå kommun, Peab Sverige AB, 223
 
Göteborg, Grevegårdsskolan, (Nybyggnad av skola och idrottshall), 201604, Göteborgs stad Lokalförvaltningen, Tuve Bygg AB, 200
 
Malmö, Borgarskolan, Hästhagen, (Till- och ombyggnad  av grundskola), 201606, Malmö stad Stadsfastigheter, Peab Sverige AB, 200
 
Älmhult, Elmeskolan, (Nybyggnad av grundskola i Hagabo), 201604, Älmhults kommun, Dynacon Construction AB, 200
 
Älvdalen, Älvdalsskolan, (Nybyggnad av skola), 201604, Älvdalens kommun, Peab Sverige AB, 194
 
Örebro, Norrbyskolan, (Tillbyggnad av skola & idrottshall), 201606, Kommunfastigheter, Byggtema i Örebro AB, 180
 
Lund, Intentionella, (Om- och nybyggnad till Internationella skolan), 201604, Lunds kommun Lundafastigheter, MVB Syd AB, 175
 
Nacka, Myrsjöskolan,( Nybyggnad och rivning av F-6 samt sporthall), 201605, Nacka kommun, NCC Sverige AB, 166