Nyheter

Skolbygge prisas för <br></br> bästa renovering

Förra året tog ombyggnaden av Grand Hotel priset. I år gick priset för bästa renovering till Zinkensdammsskolan i Stockholm.

Stockholms Byggmästareförening har delat ut ROT-priset sedan 1991. Zinkensdammsskolan byggdes om under 2007 med Skanska som entreprenör och Aros Arkitekter som utformare av tillbyggnad och renovering. Byggkostnaden landade på 130 miljoner kronor och gällde en yta på omkring 7 000 kvadratmeter.

Så här motiverar juryn sitt val av vinnare i år:

”Ombyggnaden av Paul Hedqvists funktionalistiska skolbyggnad från 1936 har på ett föredömligt sätt anpassats till dagens pedagogiska arbetssätt och dess krav på nya rumslösningar.

Innovativa lösningar av tidigare dåligt använda utrymmen, har bidragit till ett bättre nyttjande av lokalerna.

Stor vikt har lagts vid att återskapa och förstärka ursprungliga kvaliteter, där bland annat nytillverkning av skadade fönster skett utifrån originalritningar. Gymnastiksalar och framförallt aula har varsamt renoverats och har kvar sin känsla från 30-talet.

Projektet har genomförts i partneringform mellan fastighetsägare, arkitekt, byggare, VVS-konsult och ventilationsentreprenör, vilket inneburit ett kostnadseffektivt byggande, där parterna visat stor respekt för varandras kompetens.

Färgsättning, högkvalitativa materialval samt omsorg om detaljerna har skapat en skolbyggnad som andas lugn och harmoni.”