Nyheter

Skolor för miljarder

Foto: Getty Images

Det byggs skolor för flera miljarder runt om i vårt land. Allra mest byggs det i Västra Götaland och Skåne, enligt en ny rapport från Byggfakta. Prognosen visar på fortsatt högt tryck för att möta behovet av nya elevplatser.
– Vi ser nu hur projekteringsindex för nya skolor och förskolor rusar i taket, säger Tor Borg, Analyschef på Byggfakta.


Totalt byggstartades det skolor- och förskolor för 23 miljarder kronor under den senaste tolvmånadersperioden. Då stod 15 miljarder för helt nya skolor och resten var någon form av ombyggnation. Det motsvarar 8,2 procent av samtliga byggstartade projekt och gör byggande av skolor och förskolor till den fjärde största kategorin, enligt den kategoriseringen som Byggfakta använder.

– Det är ganska intressant att den här kategorin har en så stor del av byggmarknaden. I fastighetsbranschen är lagerlokaler ganska hett område men det byggs mer skolor och förskolor än lager och industrilokaler, säger Tor Borg.

I rapporten från Byggfakta framgår det att byggvolymerna har ökat kraftigt efter en tillfällig nedgång under 2020. Sammantaget var den 33,6 procent högre under perioden aug – jul 2021 än under föregående tolvmånadersperiod. Framför allt bidrar en del större byggstarter under vintern till den kraftiga uppgången.

– Möjligen var det så att många har varit lite avvaktande när pandemin slog till och en del projekt har skjutits på framtiden. Men nu ser vi att både byggstarterna och projekteringen för nya skolor tagit fart på allvar, säger Tor Borg.

När det gäller statistiken för både ny- och ombyggnation är det en lite blandad blid som presenteras i rapporten. De tre storstadslänen står för drygt hälften av den byggstartade volymen. Både Skåne och Västra Götaland noterar kraftigt ökningar men i Stockholm har det varit en nedgång i byggandet. Ser vi till hela landet så har byggstartsvolymerna ökat i tolv av 21 län.

Räknar vi bara med byggstarter av helt nya skolor och förskolor ser vi en uppgång av byggstartsvolymen i 13 av 21 län. Stora uppgångar noteras i Skåne, Gävleborg, Norrbotten, Kronoberg, Västra Götaland, Östergötland och Dalarna. I Stockholm minskade däremot byggstarterna. Ofta kan det vara ett större enskilt projekt som får genomslag i statistiken.

– En anledning till att vi ser en uppgång i Skåne är att man börjat bygga en gymnasieskola i Lund. I Stockholm har det inte varit några större projekt under den här perioden. Men nu ser vi hur projekteringsstarterna går upp även där och möjligen är det så att man avvaktat lite på grund av pandemin.

Tittar man på antalet individer som är i åldern ett till 18 år så har det ökat ganska snabbt de senaste 15 åren. Mycket på grund av en stark invandring. Men enligt de befolkningsprognoser som Statistiska centralbyrån gör nu så kommer antalet i den här åldern att vara ganska konstant de närmaste åren.

– Vi kommer sannolikt inte se samma ökning av antalet elever i de åldersgrupperna de kommande åren. Däremot finns det anledning att tro att fler vuxna kommer att studera. Det har ökat kraftigt de senaste åren och troligen är det en trend som kommer fortsätta. Sedan är det inte självklart att det i sin tur leder till att det kommer behövas mer lokaler. Vi kanske kommer få se alltmer av digitalundervisning och då är behovet av fysiska klassrum inte lika avgörande, säger Tor Borg.