Nyheter

Skolrenovering med mentorskap

Till veckan inleds projektet i Göteborg. Foto: Peab

Elever från Peabs gymnasieskola, Peabskolan, fixar ny rasthall tillsammans med en åttondeklass på Tynneredsskolan i Göteborg.
Tanken är att samtidigt som skolan fräschas upp peppas och inspireras ungdomarna av mentorer från Peabskolan till ett kommande arbetsliv.

Nästa vecka påbörjas projektet på Tynneredsskolan. Under en månad kommer eleverna räkna på färgåtgång, göra ritningar och blogga. Byggprojektet är ett samarbete mellan Tynneredsskolan, Peabskolan, Peab och Mentor Sverige.

Varje Tynneredselev får en egen mentor i form av en äldre elev från Peabskolan. Projektets syfte är att, förutom att renovera upp elevernas utrymmen i skolan, att eleverna ska få bättre förståelse för hur arbetslivet utanför skolan fungerar.

Den praktiska verkligheten ska integreras i skolans teoretiska ämnen och eleverna ska få större kännedom om byggbranschens olika yrken.
– För oss som samhällsbyggare är det självklart att inte bara utbilda yrkesarbetare, utan också ansvarsfulla samhällsmedborgare som vill dela med sig av sin kompetens till andra unga. Det är en viktig del av vår yrkestradition, att bidra till att andra växer genom handledarskap och mentorskap. Peabskolans elever vill ta det ansvaret, säger Maria Hernroth, skolchef Peabskolan och kompetensutvecklingschef Peab, i ett pressmeddelande.

För Peabskolans elever innebär samarbetet med de yngre eleverna en möjlighet att i en ny roll använda de kunskaper de tillgodogjort sig under gymnasiet. En roll där de får vara både lärare och hantverkare.

Peab och Mentor Sverige har samarbetat sedan 2007. Tillsammans har de tidigare genomfört ett liknande byggprojekt på Bredängsskolan i Stockholm. Andra gemensamma aktiviteter har varit workshops om drogprevention, evenemang i Almedalen på tema om ungas livsvillkor, föräldrakurser och seminarier.