Nyheter

”Skört läge på bostadsmarknaden”

Veidekke beskriver läget på bostadsmarknaden som mycket skört si sin senaste marknadsrapport. Foto: Veidekke

Om nya åtgärder vidtas som påverkar efterfrågan riskerar vi en kris på bostads- och fastighetsmarknaden, av liknande djup och omfattning som skedde på 1990-talet.

Även om läget på bostadsmarknaden stabiliserats något de senaste månaderna är läget fortfarande mycket skört, konstaterar Veidekke i en färsk analys som analyserar tillståndet på bostadsmarknaden.


Veidekke presenterar en prognos för det framtida bostadsbyggandet i sin senaste rapport ”Kan vi få be om största möjliga försiktighet”.

Sedan toppen 2017 har antalet påbörjade bostäder minskat med 20 procent. I Stockholmsregionen är minskningen 52 procent. Statistiken för start-besked, bygglovsansökningar och företagens egen säljstatistik visar att antalet påbörjade bostäder sjunker ned mot ca 40 000 bostäder per år 2019 och 2020, en minskning från toppen med 40 procent.

Kreditrestriktionerna påverkar särskilt hårt i Stockholmsregionen och gör att färre unga hushåll flyttar till regionen och att par i familjebildande ålder flyttar ut. Netto är inflyttningen till Stockholm nu plus minus noll.

Det minskade bostadsbyggandet innebär att BNP-tillväxten bromsas med cirka 0,5 – 0,7 procent i år, något mindre nästa år.
Om inga nya kreditrestriktioner införs kommer priserna på bostadsmarknaden att utvecklas i linje med den ekonomiska utvecklingen. Konjunkturavmattningen gör att priserna beräknas stiga med cirka 2 procent per år de närmaste tre åren.

– Läget på bostadsmarknaden är mycket skört, konstaterar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, och liknar på många sätt den situation som rådde i början av 1990-talet. Om nya ogenomtänkta åtgärder vidtas, som till exempel snabbt minskade ränteavdrag eller illa utformade höjningar av fastighetsrelaterade skatter kan vi få en ny djup kris på bostads- och fastighetsmarknaden, av liknade djup och omfattning som på 1990-talet.

”Skulle de fatala missgrepp som redan tagits av Finansinspektionen följas av ytterligare åtgärder i samma riktning är risken stor att man utlöser en ny djup kris inom bostads- och fastighetssektorn”, skriver rapportförfattarna.

Den svenska bostadsmarknaden är en rapportserie som ges ut av Veidekke Sverige. Rapportens syfte är att ge en samlad bild av tillståndet samt utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Rapporten produceras av Veidekkes bostadspolitiska expertteam Lennart Weiss och Linda Jonsson i samarbete med analysföretaget Evidens samt Veidekkes rådgivare Stefan Attefall.