Nyheter

”Skrämmande att inte fallskydd används”

Var fjärde småhusbygge har allvarliga brister i arbetsmiljön. Vid inspektioner på 200 småhusbyggen undgick bara 20 krav på förbättringar. 56 saknade fallskydd och stoppades direkt.

— Även om vi visste att det var illa ställt med arbetsmiljön blev vi lite överraskade över omfattningen. Det var lite skrämmande att man så uppenbart nonchalerade säkerheten genom att inte använda fallskydd, säger Håkan Asterhall, projektledare på Arbetsmiljöverket.
200 småhusbyggen har inspekterats, varav 56 belades med förbud och då främst eftersom det saknades fasta fallskydd.

— Vi ser att det är mer och mer utländsk arbetskraft på den här typen av byggen. Där de är inblandade är säkerhetstänkandet sämre än på andra håll, de utländska byggarna ställer inte lika höga krav på sin arbetsmiljö, säger Håkan Asterhall.

Arbetsmiljöverkets inspektioner inleddes med att kontakt togs med 67 småhusföretag, där företagens representanter telefonintervjuades om sin syn på arbetsmiljön vid småhusbyggen.

— Det var rätt stor skillnad på hur man såg på säkerheten. En del sa ”vi levererar bara en byggsats” medan andra ställde krav på att säkerheten skulle vara bra innan entreprenören fick sätta igång bygget.

Håkan Asterhall konstaterar att de småhusföretag som belades med flest förbud tillhör en branschorganisation.
— Vi kommer att ta kontakt med Trä- och möbelindustriförbundet för att försöka få ett utökat samarbete. Vi hoppas att de ska engagera sig mer för säkerheten för byggnadsarbetarna, säger han.

Genomgående visade det sig att få av de blivande villaägarna insåg sitt ansvar som byggherrar. Ytterst få visade upp en bra arbetsmiljöplan.
— Men vi drev inte de fallen vidare, eftersom lagen snart ändras så att entreprenören får ta ett större ansvar än byggherren vid den här typen av byggen, säger Håkan Asterhall.

Vid årsskiftet samordnas konsumenttjänstlagen och arbetsmiljölagen vilket enligt Asterhall kommer att göra det enklare att ställa den som ansvarar för bristande arbetsmiljö till svars rent juridiskt. Ansvaret kommer med den nya lagen att skjutas över från byggherren till entreprenören. Men Håkan Asterhall anser att den som beställer ett småhusbygge ändå borde inse sitt moraliska ansvar för att se till att säkerheten är hög.

— Frågan man bör ställa sig är hur kul det egentligen är att flytta in i sitt nya hus och veta att ”här dog en gubbe”? Man bör känna ett moraliskt ansvar för att de som bygger huset inte riskerar att falla ner och skada sig.