Nyheter

Skuldtyngda bolag säljer fastigheter

 Prime Living har beslutat att lägga ut bolagets utvecklingsfastighet i Sandyford, Dublin till försäljning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt meddelar Oscar Properties, att de säljer ett förvaltningshus i Nacka för 240 miljoner kronor.

Vad beträffar Prime Living så köptes fastigheten i Dublin 2017 för 10,3 miljoner euro. JLL Capital Markets har fått uppdraget att genomföra försäljningen.

”Försäljningen är ett led i arbetet att optimera och koncentrera koncernens aktiviteter och bidra till en positiv utveckling av koncernens projekt i Stockholm/Spånga. Försäljningen förväntas bidra positivt till koncernens likviditet”, skriver bolaget. 

Oscar Properties säljer via dotterbolaget Nackahusen Holding ett förvaltningshus i Nacka Strand för 240 miljoner kronor. Resultateffekten från försäljningen är cirka 50 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Köpeskillingen från försäljningen kommer att användas för att göra en delamortering på 140 miljoner kronor på obligationslånet och en premie till obligationsinnehavarna enligt obligationsvillkoren. 

Vd:n Oscar Engelbert påpekar i en kommentar att affären stärker bolagets kapitalstruktur. Samtidigt behåller bolaget mark i området som kan utvecklas för bostadsändamål varpå möjligheten att utveckla fastigheten med de höga ambitioner som bolaget ursprungligen velat ligger kvar.

”Affären innebär således att det kommer att ske en fastighetsdelning som innebär att förvaltningsfastigheterna närmast vattnet överförs till köparen medan Oscar Properties behåller den bakomliggande marken”, påpekar han.

– Med sin omedelbara koppling till Stockholms inlopp är det här en av regionens mest attraktiva bostadslägen och vår ambition är nu att tillsammans med Nacka kommun så snabbt det bara är möjligt driva detaljplanearbetet och börja utveckla bostäder, säger Oscar Engelbert.

Affären ska vara fullt genomförd den 25 juni. Savills har agerat rådgivare åt säljaren. 

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden