Nyheter

Skumbetong luftas på plats

Småländska Aercrete har utvecklat en mobil tillverkningsstation för skumbetong, som ersätter traditionella fyllningsmedel med luft.

— Det är skumbildaren som är hemligheten, det är den biten ingen har lyckats lösa förut, säger vd:n Christer Appelberg.
Skumbetong framställs vanligen genom att skum tillsätts färdig betong på en betongstation, så kallad batch mixing.
— Vi är först med en mobil tillverkningsstation för kontinuerlig produktion, och vi tillsätter bara luft. Vi ligger 20 till 25 år före våra konkurrenter på området, säger Christer Appelberg.
För att skummet ska fördelas väl vid batch mixing måste betongen vara relativt lättflytande, vilket brukar innebära ett vatten/cement-tal (vct) mellan 0,6 och 0,9.
— Dessutom skakar skumbetongen ihop under transporten till byggplatsen, och då ökar naturligtvis densiteten, säger Christer Appelberg.
Aercretes mobila betongblandare, kallad Aercrete 625, blandar på plats ute vid bygget. Först blandas cement, sand och vatten med hjälp av en skruv, som sedan transporterar blandningen vidare till nästa skruv i systemet.
Här tillsätts små luftbubblor som fördelas jämnt i betongen. Genom att alla ingredienser blandas på kort tid kan vct sänkas till mellan 0,4 och 0,45. Enligt Aercrete ger detta slutprodukten högre tryckhållfasthet och draghållfasthet, samt mindre krympning.
Luftbubblornas hållfasthet kommer av Aercretes egenutvecklade skumbildare A7, en tensid som binder luft i 24 timmar.
— Eftersom vi inte tillsätter en massa proteiner utan bara en enda tensid så handlar det om väldigt små mängder, säger Christer Appelberg.
Genom att ersätta fyllningsmedel med luft minskar transportbehovet. Även sand och annan ballast finns i många fall tillgängligt på plats vid bygget, och Christer Appelberg uppger att systemet totalt sett sänker byggkostnaderna för ett rent betonghus med cirka 70 procent.
Den färdigblandade betongen pumpas ut i formen med en slangpump — upp till 25 kubikmeter per timme beroende på densitet och pumplängd.
Betongblandaren drivs med dieselmotor. Blandning och matning styrs av ett hydraulsystem, vilket gör att hela systemet är självgående förutom en extern vattenmatning som övervakas digitalt.
Närmast bär det av till Las Vegas för att lansera systemet på World of Concrete-mässan i början av februari.
Vill ni sälja patentet?
— Vi har varit så tjuriga och drivit det här så länge, så vi vill nog själva tillverka och sälja både maskin och skumbildare, säger Christer Appelberg.

Text: Tommy Harnesk

Skumbildare

Skumbildaren A7 och den mekaniska processen i betongblandaren skapar ett homogent skum med luftceller på 60 till 80 mikrometers diameter.
Beroende på proportionerna sand/skum kan skumbetongens densitet varieras mellan 600 och 1 800 kilo per kubikmeter.
A-7 kristalliserar sig vid minusgrader, men till skillnad från proteinbaserade skumagenter tar A7 inte skada av detta. När substansen värms upp till rumstemperatur blir den åter fullt brukbar.
Betongblandaren Aercrete 625 väger 3,5 ton. Den är bromsad och EU-godkänd för bogsering i 80 kilometer i timmen.
Pumplängd: Upp till 200 meter.
Pumphöjd: Upp till 30 meter.
Kapacitet: Upp till 25 kubikmeter per timme.

Källa: Aercrete AB