Skyddslösa – tio meter upp

Skyddslösa – tio meter upp
Här arbetar hantverkare cirka tio meter upp utan tillräckligt fallskydd. Entreprenören medger att säkerheten har brustit.<br> – Jag tycker bara att det är hemskt, säger Johan Sahlberg, regionchef på JM Entreprenad.

Vid Sickla skola utanför Stockholm genomför JM Entreprenad ett om- och tillbyggnadsprojekt. Men säkerheten vid bygget har fallerat vid flera tillfällen. Det kunde en journalist på Byggvärlden dokumentera genom fotografier tidigare i somras. Några av bilderna visar hur hantverkare arbetar på en cirka tio meter hög huskropp. Ställning finns uppförd, men endast på husets långsidor, och räcke saknas på de sidor av taket som inte täcks av ställningen. Hantverkarna arbetar utan säkerhetssele. Byggvärlden har visat bilderna för arbetsmiljöinspektör Lars Ekström, som bedömer att arbetet inte är tillräckligt säkert. – På en av bilderna står han upp utan fallskydd och jag tror att han kastar ner en presenning. Så får man inte jobba. Det är tillräckligt högt från det övre taket till det nedre för att man ska ha skydd där, säger Lars Ekström. Vid ett annat tillfälle såg Angelica Söderberg från Byggvärlden hur taket på skolans matsal tvättades av arbetare utan fallskydd. Säkerhets-selarna låg på marken medan en av arbetarna gick på taket på mellan fem och sju meters höjd. – Har han inte personligt fallskydd är det ett brott mot arbetsmiljölagen, kommenterar Lars Ekström. När Johan Sahlberg på JM Entreprenad får se bilderna blir han besviken. Enligt honom är arbetarna i båda fallen anställda av en underentreprenör. – Jag kan inte ens förstå hur man går upp och ställer sig på krönet på ett tak tio meter upp utan att tänka tanken att det här är farligt. Vad har min platsledning gjort de här dagarna? I det här projektet har kontrollen helt fallerat. Det är fullständigt oacceptabelt, säger han. Nu ska JM Entreprenad skicka ett brev för att förtydliga skyddsrutinerna till samtliga företag i leverantörsregistret. Dessutom ska samtliga medarbetare som arbetar på Sickla skola samlas till ett informationsmöte. Johan Sahlberg tänker också begära en rapport från platsledningen vid Sickla skola för att få reda på hur man ska förhindra att en liknande situation uppstår igen.

Relaterade artiklar

Catena bygger en av Nordens största logistikanläggningar
Tunga aktörer tar initiativ för kortare ledtider
JM säljer sitt planerade huvudkontor
Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city