Nyheter

Skyddsombudet slipper straff

Umeå tingsrätt anser att både skyddsombudet och platschefen varit oaktsamma. Men ingen av dem har varit grovt oaktsam och därför straffas de inte, skriver Arbetarskydd.

Det mest uppmärksammade inslaget i åtalet som följde på ett ras i ett rörschakt vid Tegs kyrka 2005 är att skyddsombudet ställts till svars.

Umeå tingsrätt anser att arbetsmiljölagen inte utesluter att ett oaktsamt skyddsombud straffas. Men för det krävs grov oaktsamhet och det har inte skyddsombudet varit. Han borde ha hållit bättre koll på jordkvaliteten i schaktet och han var oaktsam genom att inte vaka över skyddet mot olycksfall på arbetet.

Även platschefen var oaktsam, anser tingsrätten. Han borde ha gjort en riskinventering för den sista biten av schaktet. Men det har inte varit fråga om medveten oaktsamhet och därför ska han inte straffas.

Ann Norrby / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se