Nyheter

”Slå samman Vägverket <br></br> och Banverket”

Ett nytt Trafikverk bör ersätta Vägverket och Banverket. Det anser personerna bakom utredningen Översyn av myndigheter inom transportområdet, som överlämnades till regeringen i dag.

Infrastrukturministern Åsa Torstensson mottog under onsdagen utredningen, som letts av Nils Gunnar Billinger. I utredningen föreslås bland annat att Banverket, Vägverket och Statens institut för kommunikationsanalys (Sika), ska ersättas av ett gemensamt Trafikverk. Det nya verket föreslås också ta över delar av Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen.

”Genom att arbeta integrerat mellan de olika trafikslagen är vi övertygade om att man kan åstadkomma bättre lösningar på klimatproblemen och skapa ökad ekonomisk effektivitet” skriver utredarna på DN Debatt.

Mer specifikt anges fyra motiv bakom förslaget: För det första kan klimatfrågorna inom transportsektorn lösas bättre med ett gemensamt grepp. För det andra anser utredarna att det måste det bli lättare att flytta gods mellan väg och järnväg, vilket underlättas av ett gemensamt verk.

För det tredje behövs ett kontinuerligt arbete över transportslagsgränserna för att lösa trafikökningen. Slutligen behövs Trafikverket för att bättre kunna servera beslutsfattare ett underlag där de kan jämföra samhällsekonomiska vinster och kostnader för investeringar på ett bra sätt.

Den största utmaningen enligt utredarna blir att skapa motvikter till ett system som blir stort. Därför föreslås också en utvärderingsfunktion som ska stå till regeringens förfogande. Det kan öka effektiviteten, skriver utredaren Nils Gunnar Billinger och utredningssekreterarna Ingrid Cherfils, Bengt Jäderholm och Thomas Nielsen på DN Debatt.