Nyheter

”Slapp bransch vållar takrasen”

Ett stort antal byggnader har fått sina tak raserade efter den senaste tidens snöfall.

Sedan slutet av 1980-talet är det fastighetsägarens ansvar att se till att skötseln av ett hus efterlevs. Boverket anser att många inte lever upp till sitt ansvar.

— Många bostadsrättsföreningar blir förvånade över detta. De tror att kommunen eller entreprenören har ansvaret. Man saknar helt enkelt insikt, och kanske är det vi som har varit för dåliga på att informera om detta, säger Nikolaj Tolstoj.

Boverket utreder nu vad som ligger bakom den senaste tidens takras. Myndigheten har beräkningar från 2006 på hur mycket snö ett tak ska tåla. Generellt sett är det bara en gång av hundra som ett tak rasar av belastningen i sig, berättar Nikolaj Tolstoj.

— Man kan säga att ungefär hälften av alla takras beror på ett dimensioneringsfel. En fjärdedel beror på ett utförandefel och en fjärdedel på att byggnaden inte skötts om av fastighetsägaren, säger han.

Nikolaj Tolstoj får medhåll av Roberto Crocetti, gruppchef på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

— Min gissning är att 90 procent av alla takras inte inträffat om husen varit välmonterade, korrekt beräknade och välskötta, säger han.

Roberto Crocetti säger att de senaste tidens takras, i en del fall berott på mer än tung blötsnö.

— Ett par av husen har haft riktigt dåliga konstruktioner, utifrån de bilder jag sett. Det är ett under att de inte rasat tidigare, säger han.

Men beror takrasen på okunskap eller slarv eller något annat?

— I vissa fall är det säkert okunskap. När det gäller större byggnader handlar det ofta om annat, till exempel att konstruktörerna snålar för att vinna uppdrag.

Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne, anser dock att takrasen beror på okunskap.

— Visst finns det brister i hur byggnader byggs och sköts. Men det är inte slarv. I ärlighetens namn så dröjer det så länge mellan snöfall av den här digniteten i södra Sverige och jag tror att man glömmer bort alla krav däremellan, säger han.

Stöter ni som försäkringsbolag på konstruktioner eller material som förekommer extra ofta i takfall?

— Ofta handlar det om träkonstruktioner som saknar sidostabilitet.

Hans Frank tillägger att takrasen är ett brett problem för hela byggbranschen.

— Vi måste till exempel komma ifrån byggandet av platta tak. Men till syvende och sist är det fastighetsägaren som har ett speciellt ansvar, säger han.

Boverkets regler

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla.

Reglerna uppdaterades 2006. Efter uppdateringen ska nybyggda tak tåla större snömängder än tidigare.

Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder.

Boverket utreder nu reglerna för att se om det behövs uppdateringar.

Källa: Boverket

Många tak har knäckts i vinter

30 januari: Cirka 300 kvadratmeter av taket till en vitvarubutik i Vänersborg rasar.

2 februari: Taket till ett ridhus rasar samman, mitt under en ridlektion.

3 februari: Ett bussgarage i Frändefors säckar ihop. Totalt är det cirka 500 kvadratmeter tak som rasar.

3 februari: Taket till en byggnad som innehåller ett bussföretag och en elfirma i Frändefors rasade in.

3-4 februari: Inom loppet av ett dygn kollapsar två tennishallar i Stockholmstrakten.

5 februari: Ett tak i Lunds skola i Forsa, Hälsingland, rasar. Inga människor skadades. Kommunen har i efterhand konstaterat byggfusk.

6 februari: Cirka 500 grisar fastnar när ett tak på en svingård utanför Vänersborg rasar. Inga grisar skadas eftersom de sitter i stålburar.

11 februari: Entrétaket på Ica Maxi i Haparanda.

14 februari: Taket till en förrådsbyggnad på Gotland rasar. Totalt 750 kvadratmeter.

20 februari: Taket till Rosvalla tennishall i Nyköping, rasar samman. Raset inträffar under en nationell kaninutställning och mer än 1 500 kaniner stängs inne.

20 februari: Delar av taket på en företagslokal rasar in utanför Falkenberg.

20 februari: Ett plåttak vid paketterminalen vid Bockasjö i Borås rasar.

20 februari: Delar av taket på den kombinerade gymnastik- och tennisanläggningen Valldahallen i Kungsbacka faller ihop.

20 februari: Flera grisar fastnar sedan delar av taket till ett grisstall utanför Nässjö rasat.

20 februari: Lidköpings kommuns fritidsförvaltning bestämmer att stänga samtliga fritidsanläggningar på grund av snöovädret.

20 februari: Ett stort antal nötkreatur befaras ha klämts fast när delar av en ladugård söder om Linköping rasat ihop.