Nyheter

Slarv för miljoner i byggbranschen

Stölder och skador orsakade av slarv är de vanligaste försäkringsskadorna för bygg- och entreprenadföretag.

Det visar nya siffror från försäkringsbolaget Trygg-Hansa, som analyserat anmälda företagsskador inom bland annat byggbranschen. Under en treårsperiod betalade Trygg-Hansa ut 63 miljoner kronor i ersättningar för skador som orsakats av byggföretagen eller deras anställda.

— Det är i allmänhet slarv som ligger bakom den här typen av ansvarsskador. Vattenskador är vanligast, säger Johan Schön, produktspecialist Företag på Trygg-Hansa.

Och slarvet kostar inte bara pengar, utan också tid i form av förseningar av byggprojekt och utdragna rättstvister. Under samma treårsperiod betalade försäkringsbolaget ut 22 miljoner kronor i ersättning för rättsskydd.
— Det handlar om advokatkostnader vid tvister. En ansvarsskada som inte betalas leder ofta till tvist mellan olika entreprenörer, så det finns ett samband mellan dessa, säger Johan Schön.

Han pekar på att byggbranschen är överrepresenterad i fråga om ersättningar för rättsskydd jämfört med andra branscher. Här gäller enligt Johan Schön att upprätta tydliga avtal som inte ger någon tvekan om gränsdragningarna mellan till exempel entreprenör och beställare.

En tredjedel av företagsskadorna gäller stölder av verktyg och annan utrustning. Under en treårsperiod har försäkringsbolaget betalat ut 27 miljoner kronor i allrisk för verktyg och annan utrustning som gått sönder eller, vilket är vanligast förekommande, stulits.

— Här kan ett gott råd vara att inte lägga fram material och verktyg i förväg, om det är möjligt att undvika. Lås in verktygen och lås fast skrymmande utrustning, säger Johan Schön.

Tips för att förebygga skador och inbrott

Förebygga ansvarsskada:

• För att skapa en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är det viktigt med förebyggande arbetsmiljöarbete och att alla aktörer tar sitt ansvar. För detta krävs samverkan och att byggnadsarbetarna medverkar i arbetsmiljöarbetet.

• Hänvisa till branschavtal när ni skriver avtal (till exempel AB 04) så att alla följer samma regler. Om något inträffar så blir skaderegleringen mycket lättare eftersom ansvaret mellan parterna är lättare att reda ut.

• Många ansvarsskador beror på slarv, till exempel när rördelar kopplas ihop bristfälligt och leder till stora skador.

• Anlita endast utbildade och certifierade entreprenörer.

Förebygga inbrott:

• Lägg inte fram material i förväg! Material som lämnas öppet på en byggarbetsplats löper stor risk att bli stulen. Försök att ha så kort tid som möjligt mellan leverans och installation/uppförande.

• Lås in verktyg och annan utrustning i bod, container eller lokal som har ordentligt inbrottsskydd (hänglås minst låsklass 4) eller ta med verktygen hem.

• Lås fast skrymmande utrustning när du inte har dem under uppsikt.

• Lämna inte kvar verktyg och annan utrustning i bilen när du lämnar den – särskilt inte över natten.

• Parkera i enskilt garage om du måste lämna kvar saker i bilen.

Källa: Trygg-Hansa