Nyheter

Slipa på putten – det kan ge rätt jobb

Golfare har större chans att bli kallade till anställningsintervju. Det visar en svensk studie.

All sportutövning smäller inte lika högt i cv:t. Inte joggning och simning, till exempel. Dan-Olof Roth vid Linnéuniversitetet i Växjö, som har gjort studien, tror att det är signalerna om god social förmåga som går hem hos arbetsgivarna, snarare än konditionsaspekten. Även fotboll i cv:t väcker intresse.

– Förvånande, tycker Dan-Olof Rooth, som säger till tidningen Du&jobbet att han är överraskad av att inte hitta en tydlig hälsokoppling, med tanke på den positiva värderingen i dagens samhälle av en hälsosam livsstil. Det trodde han att han skulle göra när han inledde studien.

I påhittade jobbansökningar till riktiga jobb på den svenska arbetsmarknaden lämnade de arbetssökande slumpmässig information om vilken typ av sport — golf, tennis, simning, jogging, fotboll och basket — eller annan fritidsaktivitet de ägnade sig åt. De som hade angivit golf och fotboll visade sig hade större chanser att bli kallade till en anställningsintervju.

Sambandet mellan social förmåga och kondition framgår också av en annan studie av samma forskargrupp. I den studien har man upptäckt att de som hade bättre resultat på konditionstestet när de mönstrade till tjänade 4—5 procent mer tio år senare än sina bekvämare medmönstrande.

Förklaringen skulle vara att de som hade god syreupptagningsförmåga också hade bättre resultat på sådant som social förmåga och stresstålighet, vilket mäts i den psykologiska utvärderingen.