Nyheter

”Slussen – en utmaning”

Mårten Frumerie. Foto: Susanne Bengtsson.

Tålmodig, flexibel och envis.

Vilka andra egenskaper skulle passa bättre när man ansvarar för en ombyggnad som diskuterats i 25 år och som kantats av tekniska utmaningar, protester och politisk oenighet?

– Slussen är en utmaning, säger Mårten Frumerie, projektchef för Slussen och avdelningschef för stora projekt åt Stockholm stad.

Slussens projektkontor på Södermalmstorg, arbetsrummet i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan och politikens korridorer i Stadshuset är några strategiska platser som Mårten Frumerie rör sig mellan. Som högsta ansvariga tjänsteman för ombyggnaden av Slussen är han navet i den trafikkarusell som opinionsmässigt går på full gas men där produktionen gått på lågvarv i väntan på nödvändiga beslut.

Slussen i Stockholm är en känslig plats – både fysiskt och emotionellt. Här möts söder och norr, Mälaren och Saltsjön, historiska vingslag och framtidsvisioner. Redan på 1600-talet invigdes den första slussen, Drottning Kristinas sluss.

I 25 års tid har man nu diskuterat en upprustning av området med den nedslitna trafikplatsen och klöverbladsslussen från 1930-talet. Men ännu väntar staden på den officiella byggstarten.

– Slussen är en stor utmaning. Det är det som gör arbetet så kul. Det tar tid att landa vissa frågor, få acceptans och få viktiga tillstånd. Men jag har tålamod, säger Mårten Frumerie som jobbat med Slussen i åtta år, först som projektledare och nu som projektchef.  

Känns det inte tröstlöst att ansvara för ett projekt som aldrig kommer igång?

– Vi kommer framåt, men med små steg. Nästan alla stora projekt har hållit på länge, titta exempelvis på Förbifart Stockholm, Citybanan och Norra Länken. Det finns inget projekt som är problemfritt. Tjusningen med mitt jobb är att lotsa en sådan här stor apparat framåt.

Vilka milstolpar har du varit med om i projektet?

  • Detaljplanen för den största delen av Slussen har vunnit laga kraft.
  • För miljödomen blev det ett viktigt utslag i början av året. Bara den har tagit åtta år, vilket gör den till en av Sveriges största miljödomar någonsin med sina 4 500 sidor. Den har dock inte vunnit laga kraft ännu.
  • Vi har fått ett genomförandebeslut som sätter projektets ramar och som gör att vi får börja bygga, något som vi också gjort i form av förberedande arbeten såsom ledningsomläggningar.
  • Vi har också under åren byggt upp en mycket stark projektorganisation och står nu rustade för den stora byggstarten.

Vilka är de största utmaningarna med Slussen?

– En av de största utmaningarna har varit att bestämma vad vi ska bygga. Sedan består Slussen av en massa tekniska svårigheter, bland annat finns en komplicerad grundläggning, det går både ledningar och tunnelbana under mark, bussar, bilar och cyklar ovan jord, många gamla hus har sättningar samtidigt som vi har ett känsligt vattenområde att ta hänsyn till. Det är väldigt mycket som ska hända på en begränsad yta.  Till sist har vi de förhandlingstekniska utmaningarna med alla inblandade parter.

Har du förståelse för de protester som hörs från vissa stockholmare?

–  Jag förstår att vissa kan känna en osäkerhet. Det är många personer och viljor inblandade, men samtidigt kan vi inte göra alla nöjda. Demokrati bygger på att de som är i majoritet bestämmer. Frågar man gemene man ute på stan så säger dock de flesta att de vill ha en upprustning och att den måste komma igång nu. Slussen kan inte vänta längre.

Vad tycker du om det liggande förslaget?

– Det är det bästa som kommit fram. Det är en anläggning som fungerar och löser de funktioner som behöver lösas.  

Vad händer härnäst?

– Nu väntar vi på ett politiskt ställningstagande efter den oberoende expertgruppens genomlysning av projektet, men jag är inte orolig. Jag siktar på byggstart sommaren 2016. Det jag är mest orolig över är hur vi ska hinna göra klart allt innan byggstart.  Vi planerar dock inte att ha detaljplanen för bussterminalen klar innan byggstart. Vad vi först och främst ska ha klart är projekteringen av de delar av anläggningen som ska startas först och de upphandlingar av entreprenader vi behöver för de första arbetena.

Mårten Frumerie ansvarar inte bara för Slussen utan är även chef för avdelningen stora projekt där Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad och Hagastaden ingår. Det var när den tidigare projektchefen lämnade sin tjänst som Mårten fick kliva in även som projektchef för Slussen.

Det är inga små projekt du håller i!

– Exploateringskontoret är en spännande arbetsgivare och en motor i ett växande Stockholm. Vi har en årlig investeringsbudget om ca 3 mdr, varav Stora projekt förra året stod för ca 2,2. Arbetsmässigt finns en klar övervikt för Slussen för tillfället. Just nu blir det lite väl mycket jobb och långa dagar för mig.

Till sist: Du är född och uppvuxen i Stockholm. Vilken är din favoritplats?

– Slussen så klart! Men sedan finns det några lugnare platser som är fina också. Jag gillar att promenera längs Djurgårdskanalen. Stadshuset är också en fantastisk byggnad.

 

FAKTA

Namn: Mårten Frumerie.

Ålder: 47 år.

Familj: Fru Anette, tre barn

Bor: Lidingö.

Aktuell: Projektchef för Slussen och avdelningschef för stora projekt åt Stockholm stad. Tillhör Exploateringskontoret.

Karriär: Civilingenjör väg & vatten KTH, jobbat på Skanska i nio år med projektutveckling av bostäder, konsult fem år på konstruktionssidan.

Intressen: Familjen, åka skidor (slalom), tennis, fotboll, att resa (gärna till värmen i Medelhavet), titta på konst (Louisiana i Danmark är en favorit).

Dina egenskaper som chef: Tålmodig, flexibel, envis, kan lyfta blicken och se större sammanhang.