Nyheter

Slussendom överklagas

Slussen. Foto: Susanne Bengtsson.

Vattendomen för Slussen har överklagats till Högsta domstolen.

 

Den 20 januari 2015 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i målet som bland annat gäller Mälarens reglering. Enligt domen skulle Stockholm stad i princip kunna att fortsätta bygga Slussen enligt plan.

Fyra ombud, som representerar närmare 300 klaganden, har nu inkommit med en överklagan mot mark- och miljööverdomstolens dom, bland annat en grupp lantbrukare, en av de grupper som inte fick bifall till sina överklaganden. Många lantbrukare, jordsaksägare, runt Mälaren har motsatt sig en reglering som innebär ett tidigare och högre vattenstånd i Mälaren, något som påverkar vårbruket. Lantbrukarna företräds av LRF Konsult.

 Nu ska Högsta domstolen ta ställning till om de klagande beviljas prövningstillstånd eller ej.

Då ett av ombuden ansökt om anstånd till i mars för att utveckla talan kan beslut meddelas tidigast under senvåren.