Nyheter

Slutgiltigt nej för Björn Ulvaeus

Miljööverdomstolen har sagt sitt. Abbastjärnan Björn Ulvaeus får inte dispens från strandskyddet och kan inte bygga en planerad musikstudio på Gotland. Nu har han skrivit en låt om rättsprocessen.

Det har varit en segdragen historia. I flera år har Björn Ulvaeus planerat för en ny musikstudio på den lilla ön Furillen, utanför Gotlands östra kust. För att genomföra bygget har det krävts en strandskyddsdispens. Naturvårdsverket har invänt mot planerna och överklagat ärendet till Miljööverdomstolen.

Häromdagen kom en förmodad slutpunkt i ärendet då Miljööverdomstolen avslog ansökan om strandskyddsdispens, skriver Gotlands Allehanda. Johan Hellström, som är markägare för större delen av Furillen, och som också driver ett projekt att fylla ön med kreativ verksamhet, är besviken.

— Två likvärdiga projekt i området har godkänts, men inte det här bygget. Varför reagerade inte Naturvårdsverket på de första byggena, säger han till Byggvärlden.

Men behöver en inomhusstudio verkligen ligga vid en strand?

— Man kan säkert skapa musik på andra ställen. Men vi har ett utvecklingsområde för kreativ verksamhet just här. Vi har arbetat i åratal med placeringen och utformningen. Vi har tittat noga på var de mest biologiskt skyddsvärda områdena ligger och tagit hänsyn till det.

Vad händer med de övriga planerna för kreativ verksamhet på Furillen?

— Vi fortsätter med dessa. Senare i år ska Kulturkuben färdigställas. Det är en studio för konstnärlig verksamhet. AQ Arkitekter har ritat den byggnaden. AQ Arkitekter har också ritat en byggnad åt sig själva, som ska uppföras i området.

Björn Ulvaeus meddelar nu att han lägger ned planerna på att bygga en studio på Furillen. Men som ett inlägg i debatten har han skrivit en ny, satirisk text till sin egen hit ”Du är min man”, som han skickat till Gotlands Allehanda.

Björn Ulvaeus nya text till den egna hitlåten

Du får dispens
(Melodi: Du är min man)

Du får dispens
Har du tur så finns en liten chans
I Naturvårdsverkets eget lotteri
En tombola med tillstånd i
Det finns ett sätt
Att förbättra oddsen, det är lätt
Om du inte syns i media nånstans
Får du dispens

Att hänga läpp, bli sur och trumpen
Det har man ändå inget för
För sånt är livet, min vän
Det är en teater
En spelplats för glada byråkrater

Hur du behandlas avgör slumpen
Och tjänstemannens dagshumör
Om sånt får dig ur balans
Ta nya blanketter
Och bjud upp till nästa dans

Du får dispens
Har du tur så finns en liten chans
I Naturvårdsverkets eget lotteri
En tombola med tillstånd i
Det finns ett sätt
Att förbättra oddsen, det är lätt
Om du inte syns i media nånstans
Får du dispens