Nyheter

Slutspurt i Bro Park

Abetongs totalentreprenad omfattar 27 byggnader, varav 18 är stallbyggnader. Totalt blir det 280 boxplatser, berättar projektledare Emma Östensson. Foto: Anna Sjöström

19 juni invigs den nya galoppanläggningen Bro Park, banan som ska ersätta Täby galopp.
Men för Abetong och underentreprenörerna kommer arbetet att pågå fram till slutet av augusti.

Det är full aktivitet på stallbacken vid Bro Park. Just nu pågår bland annat markarbete i form av hagar, vägar och träningsbanan och färdigställande av de återstående husen.
Abetongs åtagande är en totalentreprenad där också flertalet av stallbackens byggnader ingår.

I första etappen byggdes 15 byggnader, varav tio stall med totalt 160 boxplatser, och fem servicebyggnader med bland annat personalrum och duschspiltor till höstarna.
I etapp två, som pågår nu, byggs 12 byggnader, åtta stall och fyra servicebyggnader. Utöver det färdigställs plattor för skrittmaskiner löpande.
– Man kan säga att vi jobbar på bred front, säger Emma Östensson, projektledare på Abetong.

Arbetet på plats inleddes i april förra året. Abetong ansvarar själva för projektledningen och utöver det har de anlitat ett tjugotal underentreprenörer.

En stor utmaning i projektet har varit markförhållandena. Det är väldigt ojämnt och har krävts både sprängning och pålning för att kunna få stall och servicebyggnader på plats.
– Det gjorde att arbetet drog ut på tiden. Vi visste inte hur marken såg ut och vi fick påla nästan överallt, vilket vi inte hade med i beräkningen.

Men den allra största utmaningen har varit att få allt arbete som gjorts parallellt att fundera så smidigt och effektivt som möjligt.
– Som att få vissa föreningar att påverka det övriga arbetet så lite som möjligt. Och tvärtom – när något går fortaren än planerat gäller det att kunna ta tillvara på den tiden också, säger Emma Östensson.

Tränarna – och hästarna – flyttade in i mitten av maj, och cirka en månad senare är det dags för den stora invigningen.
– Det ska bli jätteintressant att höra vad alla tycker om anläggningen. Det är lite speciellt när det handlar om hästar, funktionaliteten för personal och djurmiljön ska kombineras. Det finns en rad bestämmelser att förhålla sig till när det gäller djurhållning.

Emma Östensson är utbildad agronom och har jobbat för Abetong i snart fem år, främst med inriktning stall och lantbruk.
Hemma i Tärnsjö har hon tre Morganhästar.
– Jag rider och kör. Det är ett fritidsintresse och rekreation för mig.

Har du haft nytta av din hästvana i arbetet här?
– Ja, särskilt i början. Det går snabbt för mig att sätta mig in i arbetet. Men även om jag har ägnat mig åt hästar i stor utsträckning tidigare så är detta de första stallen för just galopphästar. Olika typer av hästsporter ställer olika krav, gemensamt är dock att utrymmena måste vara anpassade och att stallarnas luftkvalitet måste vara den bästa möjliga.

Hur känns det nu, när det snart är invigning?
– Jag har jobbat med projektet i cirka ett och ett halvt år och det är blandade känslor. Jag kommer att sakna mina fantastiska underentreprenörer samtidigt som arbetet upptar nästan all vaken tid och jag ser fram emot att få ägna mig mer åt mina djur. Vi har fortfarande en hel del jobb kvar och det är viktigt att hålla fokus på det som händer här och nu.