Nyheter

Sluttvistat om slottsrenovering

Sh bygg förlorar slottstvisten.
Nu har Högsta Domstolen meddelat att de inte prövar ärendet och Sh bygg måste därmed stå för motpartens rättegångskostnader på drygt 700 000 kronor. 

En fordringstvist mellan Uppsalabolaget Sh bygg och Statens Fastighetsverk – som gäller ett stort restaureringsarbete av fasaderna på Stockholms slott – prövas inte i Högsta domstolen.
Byggbolaget har krävt SFV på åtskilliga miljoner, men får alltså inget gehör för sin linje hos rättsväsendet.
Sh bygg ålades i tingsrätten att betala nära , 1 miljoner kronor för motpartens rättegångskostnader. I hovrätten landade samma summa på 728 000 kronor.