Sluttvistat om slottsrenovering

Sluttvistat om slottsrenovering
Byggbolaget får inget gehör i högsta instans.

Sh bygg förlorar slottstvisten.
Nu har Högsta Domstolen meddelat att de inte prövar ärendet och Sh bygg måste därmed stå för motpartens rättegångskostnader på drygt 700 000 kronor. 

En fordringstvist mellan Uppsalabolaget Sh bygg och Statens Fastighetsverk – som gäller ett stort restaureringsarbete av fasaderna på Stockholms slott – prövas inte i Högsta domstolen.
Byggbolaget har krävt SFV på åtskilliga miljoner, men får alltså inget gehör för sin linje hos rättsväsendet.
Sh bygg ålades i tingsrätten att betala nära , 1 miljoner kronor för motpartens rättegångskostnader. I hovrätten landade samma summa på 728 000 kronor.

Relaterade artiklar

Svevia renoverar gamla Skurubron
Varannan svensk håller fast vid sina renoveringsplaner
Renoveringen av Rosenbad försenas och fördyras
Covid 19-risk inte skäl att neka hantverkare tillträde