Nyheter

Småhusbranschen sågar planer på tak

Finansinspektionen, FI, överväger att sätta ett tak på bostadslån. Det upprör småhusbranschen. – Om man sänker belåningsgraden kommer man att utestänga unga från bostadsmarknaden, säger Mikael Olsson, vd på Myresjöhus.

I februari meddelade Finansinspektionen att man överväger att utfärda ett allmänt råd om en begränsning av belåningsgraden för bostadslån. Begränsningen skulle ligga mellan 75 och 90 procent av fastighetens värde. I praktiken innebär ett sådant beslut att bankerna kommer att kräva en kontantinsats motsvarande 10-25 procent av fastighetsvärdet. Syftet med bolånetaket är att minska hushållens belåningsgrad och risken för en bostadsbubbla. FI ska fatta beslut i maj och belåningstaket väntas träda i kraft den 1 juli. Men trähusbranschen är inte glad över den nya regleringen. I slutet av april överlämnade Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, en skrivelse till kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell där man uttrycker sin oro över att unga personer kommer att utestängas från bostadsmarknaden om FI beslutar om bolånetaket. I stället vill TMF att FI inför krav på att låntagarna ska amortera och att regeringen tar fram incitament för att öka försäljningen av byggbar mark. – Kommunerna har en monopolsituation på mark. Varje gång mark ska säljas har kommunerna förköpsrätt. Det är kostnadsdrivande. Bygger vi mer får vi ner priserna, säger Mikael Olsson, vd på Myresjöhus. Och Mats Odell håller med honom: – Kommunernas markmonopol behöver komma i fokus för att få fart på byggandet, sa ministern. Mikael Olsson tror också att FI:s bolånetak kommer att leda till att marknaden öppnas för mindre seriösa finansinstitut. – Låntagarna kommer att söka sig ut på andra finansiella marknader, det kommer bara att bli dyrare för konsumenten, säger Mikael Olsson. -?Vi kommer att fortsätta leverera hus, men färre kunder kommer att kunna köpa dem. Ökningen av husproduktionen kommer inte att ske i den takt som skulle behövas för att motverka bostadsbristen, säger Mikael Olsson, vd för Myresjöhus.