Nyheter

Småhuschef rasar mot nya regler

Småhusföretagen jobbar med att sänka byggkostnaderna. Men känner att de motarbetas av Boverket. -Nya regler införs som kraftigt fördyrar produktionen, ger Mikael Olsson, vd för Myresjöhus.

Mikael Olsson pekar på att regeringen uttalat som mål att sänka de administrativa kostnaderna för företag inom byggsektorn med 20 procent.

– När de nya reglerna införs blir det ett kontrabesked till oss, säger Mikael Olsson.

Ett exempel är skärpta energikrav, ett annat klämskydd för dörrar och ytterligare ett är kravet på härdat glas. Fönster som sitter 60 centimeter från golvet eller lägre måste vara i härdat glas.

– Det är en säkerhetsfråga men har det skett några olyckor? Vi har inte sett det i någon analys, säger Mikael Olsson.

– Kravet på härdat glas höjer kostnaderna med upp till 50 000 kronor. Vad har de för underlag? Vi känner att analysen av de ekonomiska konsekvenserna inte är gjord.

Trä- och Möbelindustriförbundet kräver därför att en chefsekonom anställs på Boverket med uppgift att godkänna alla förslag som leder till kostnadsökningar för samhället.

– Vi är för forskning och utveckling som gör det billigare för konsumenten och jobbar för att få ner priserna. Men vi får sedan propåer som höjer priserna och då är konsekvenserna av vårt arbete kullkastade, säger Mikael Olsson och tillägger:

– Dessa ändringar kommer under en period som är mycket tuff för branschen.

2007 byggdes 13 700 småhus i Sverige. Prognoserna i år pekar på 6 000 hus.

Har ni haft en dialog med Boverket eller regeringen?

-Ja, men vi söker mer dialog, säger Mikael Olsson.