Nyheter

Småhusföretag varslar 25

Småhustillverkarna Forshem Industri, Götenehus och Sjödalshus varslar sammanlagt 25 anställda om uppsägning.

De tre småhusföretagen är dotterbolag i Forshemkoncernen, som nu meddelar att verksamheten måste anpassas efter förutsättningarna på marknaden. Den svagare bostadsmarknaden under året har påverkat leveransvolym och orderingång för koncernen.

I koncernens delårsrapport som släpptes den 27 augusti uttryckte ledningen oro över den vikande småhusmarknaden: ”Efter flera goda år har den svenska bostadsmarknaden försvagats under 2008. Oron på de finansiella marknaderna, ökade räntenivåer samt osäkerhet om konjunkturutvecklingen har medfört en avvaktande inställning på marknaden”.

Götenehus och Sjödalshus är tillsammans en av de större aktörerna på den svenska marknaden för prefabricerade hus. Forshemkoncernen har omkring 276 anställda.