Nyheter

Småhustillverkaren varslar igen

Götenehus
Småhustillverkaren Götenehus varslar 25 medarbetare om uppsägning. Bild: Götenehus

Götenehus varslar 25 kollektivanställda om uppsägning. Varslet beräknas leda till sänkta kostnader på årsbasis om 15 miljoner kronor.
– Under det tredje kvartalet 2022 sålde vi en tredjedel av vad vi sålde under samma period 2021, säger Götenehus Groups vd Andreas Gustafsson.

I oktober meddelade Götenehus att de varslar 25 medarbetare om uppsägning. Då handlade det främst om tjänstemän. Nu varslar bolaget 25 kollektivanställda inom tillverkningen om uppsägning. Det är medarbetare inom hustillverkningen vid den egna fabriken i Götene som berörs.

Det är framför allt affärsområdena Villor och fritidshus samt Bostadsutveckling inom koncernen Götenehus Group som har påverkats av konjunkturnedgången.

– Under det tredje kvartalet 2022 sålde vi en tredjedel av vad vi sålde under samma period 2021. Det är för att anpassa vår verksamhet till de nya förutsättningarna som vi har tvingats lägga detta varsel, säger Götenehus Groups vd Andreas Gustafsson.

– Det är så klart väldigt tråkigt att behöva lägga ett varsel. Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden i Skaraborgsregionen är stark, vilket innebär att berörda medarbetare har goda möjligheter till nya anställningar på företag i närområdet.

Götenehus Group bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden: Fastighetsutveckling, Bostadsutveckling och Villor och fritidshus. Den satsning som bolaget under 2022 gjort inom Fastighetsutveckling syftar till att stärka företagets konkurrenskraft och göra verksamheten mindre konjunkturkänslig.

De första effekterna av varslet kommer att märkas under andra kvartalet 2023 och får full effekt från sommaren 2023.