Nyheter

Smakfulla bostäder i Godisfabriken

Byggherren AB Gavlegårdarna bygger två hus, 7 och 15 våningar höga. Bild: Pomeroy Studio

Godisfabriken ska bli Gävles nya stadsdel. Här kommer det att uppföras smakfulla hållbara bostäder. 

Tre aktörer byggstartar sina projekt i år. Först ut har K2A varit, som dessutom satsar på närproducerat – 129 Svanencertifierade hyreslägenheter från den egna fabriken i Gävle.

I den nya stadsdelen Godisfabriken ska det byggas cirka 750 nya bostäder fram till 2025. Gavlegårdarna står bakom projektet och totalt är det sju byggherrar som deltar i utvecklingen av det före detta industriområdet som har hållbarhet i fokus.

Först ut är fastighetsbolaget K2A som ska bygga ett kvarter med hus i trä.

I december 2019 var det byggstart för projektet som består av 129 hyreslägenheter, samt sex stycken LSS-boenden och en butikslokal. Totalt handlar det om 8000 kvadratmeter BTA. Husen får 3-5 våningar och kommer miljöcertifieras enligt Svanen.

Bostäderna tillverkas i den egna produktionsanläggningen i Gävle, som öppnade i januari 2018, och som är en filial till fabriken i Valdemarsvik. Tillverkning och montering utför av dotterbolaget Grännäs Trähus.

– Det känns jätteroligt att få leverera hållbara bostäder här då vi har lokal förankring i Gävle – och att vi dessutom är först ut i detta historiska område, säger projektchef Markus Israelsson Silfver på Grännäs Trähus.

I produktionsanläggningen tillverkas fullt inredda lägenhetsvolymer med trästommar av närproducerat virke. Till godisfabriken ska cirka 235 volymer tillverkas för att sedan monteras till färdiga hus. Monteringstakten ligger på 35 volymer i veckan. När monteringen är klar kopplas installationer in och sista invändiga kompletteringen görs.

– Det behövs även en del utvändig komplettering, som att lyfta det förtillverkade taket på plats. Dessutom ska balkonger monteras och ytskiktet på ytterväggarna ska slutföras.

K2A, som är ett grönt bostadsbolag som grundades 2013, har höga hållbarhetsambitioner.

– Det känns helt rätt i tiden att bygga trähus och att satsa på svanenmärkning. Hållbarhetstänket genomsyrar hela projektet, till exempel så får de boende tillgång till en bilpool. Vi vill bidra till förändring och hoppas att våra bostäder blir ett värdefullt tillskott till Gävle, och att våra hyresgäster kommer att känna att det här är en trivsamplats att bo på, säger Markus Israelsson Silfver.

Inflyttning i K2A:s kvarter inleds första kvartalet 2021.

En annan av byggherrarna som kommit i gång i år är AB Gavlegårdarna, Gävle allmännyttiga bostadsbolag, som ska bygga två flerbostadshus med 115 hyreslägenheter. De två husen, sju respektive 15 våningar höga, kommer att utgöra porten till den nya stadsdelen.

Även Gavlegårdarna har satsat på en miljöprofil. Husen är ritade av den internationella eko-arkitekten Jason Pomeroy i samarbete med Arkitektgruppen i Gävle AB och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Husen får träfasader, och grönskan får stort utrymme på såväl tak som fasader genom vinterträdgårdar som hör till de flesta lägenheterna. 15-våningshuset får takterrass och orangeri med möjlighet till odling och i sju-våningshuset bygger man inglasad atrium med inomhusgrönska och möjlighet till odling. I båda husen har stor vikt lagts på att skapa mötesplatser för odling och umgänge som en del av den sociala hållbarhetsaspekten.

Något annat som erbjuds de boende är komfortkyla i lägenheterna under sommarmånaderna.

I markplan på sjuvåningshuset byggs en livsmedelsbutik. Överskottsvärmen från kyldiskarna ska tas tillvara för att värma upp lägenheterna.

Gavlegårdarna har upphandlat Skanska som entreprenör, och deras kontrakt är värt cirka 284 miljoner kronor. I september togs ett första spadtag, och lägenheterna ska stå klara för inflyttning före utgången av 2022.

Den tredje byggherren som byggstartar under hösten är Pure Housing. På Godisfabriken bygger bolaget ett hus i åtta våningar med plats för 67 hyreslägenheter. Husen byggs i korslimmat trä och får en svarttjärad panel. Bostadshuset blir närmsta granne med den allra första Ahlgrensfabriken, som bevaras på området. För att knyta an till historiken målas entréplanets fasad i samma ockragul puts som fabriken.  

FAKTA:   

  • Förutom Gavlegårdarna, som äger byggrätten för området, ska även NCC, Riksbyggen, Peab, Pure Housing, K2A och Gävle Parkeringsservice vara med och bidra till att Godisfabriken blir en stadsdel med olika hustyper och upplåtelseformer, totalt 750 bostäder.
  • K2A var först ut och påbörjade sina svanenmärkta hyresrätter i mars 2020.
  • Gavlegårdarna tog första spadtaget i september 2020. Ska bygga 115 hyresrätter.
  • Pure Housing byggstartar 67 hyresrätter hösten 2020
  • Gävle Parkeringsservice/Gavlefastigheter byggtartar mobilitetshuset i mars/april 2021
  • Riksbyggen ska bygga ca 140 hyresrätter, prel. byggstart: ca 2021
  • NCC: ca 70 bostadsrätter, prel byggstart: 2022
  • PEAB:ca 50 bostadsrätter, prel. byggstart 2022